Držet mouku v hubě.
(německé rčení)

Vikův mlýn

Vikův mlýn
5
Koprník
294 02
Mladá Boleslav
Koprník
50° 28' 7.2'', 15° 0' 43.3''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn vyhořel okolo r. 1915. Není proto ani zapsán v Seznamu vodních děl.
Jeho č. p. bylo 5. Toto č. p. pak přešlo na novostavbu v zahradě, která již nemá s mlýnem spojitost.
Kněžmostka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Ve zmínce z roku 1592, kdy Koprník patřil Markétě Kuplířové ze Sulevic se píše „vohrada pod rybníkem Koprník, jeden osedlý dům u rybníka Nového“.

 

V Koprníku byla tvrz, na této tvrzi sídlil vladyka Oldřich z Koprníku. Rodina z blíže neznámého důvodu opustila tvrz a vystěhovala se do Krakova v Polsku. A právě roku 1392 byl dědeček hvězdáře Mikoláše Koperníka zapsán do Krakovské městské kroniky a byl potvrzen jako řádný občan z Čech občanem Doubravou, který se tam z Čech přistěhoval již dříve. Tomuto přistěhovalci se narodil syn Mikoláš a ten roku 1462 přesídlil do Toruně. Zde si zařídil pekařství a narodil se mu syn Mikoláš, budoucí významný hvězdář.
Je tedy s největší pravděpodobností možné, že Koprník je původním sídlem Koperníkova rodu.

Zdroj:www.knezmost.cz

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1634 vypálen Švédy

1745 Jan Hoka vlastním nákladem mlýn znovu postavil, panství poskytlo potřebné dříví. Po dokončení oceněn na 1.158 kop gr. míš. a Janu Hokovi a jeho manželce prodán do dědičného držení. Byl přitom odečten náklad 1.011 kop za stavbu mlýna a manželé doplatili jen 147 kop (hodnota poskytnutého dříví). K mlýnu na nestálé rybniční vodě přimlýněny vsi Koprník, Chlumín a Bejcina. Ke mlýnu patří pole na 12 strychů vejsevku a zahrádka na 3 strychy. Mlynář platí vrchností činži a náhradu za vykrmení prasat v celkové výši 150 zl. ročně. 

1765 Jan Hoka koupil od vrchnosti kus pole pod mlýnem na dva strychy vejsevku za 80 zl., nájem činí 3 zl.

1789 převzal syn Jan Hoka František za 1500 zl., nájem činí 106 zl. za mlýn a 4 zl. za pole, odvádí 14 1/2 věrtele mlýnského prachu. Zároveň převzal od otce i Mlýnek pod Novým rybníkem.

1809 po smrti Františka Hoka převzal syn Jan s manž. Annou, mlýn ohodnocen na 12.000 zl. (závdavek 4.500 zl., zbytek v ročních splátkách)

1824 směnil oba mlýny v Koprníku s Dominikem Špalkem a jeho ženou Barborou za jejich mlýn na Žehrově čp. 14, patřící pod svijanské panství. Koprnické mlýmy oceněny na 8.000 zl. a mlýn na Žehrově na 6.520 zl. Z pozemků se platí klášterské vrchnosti 40 zl. 4 kr., ze mlýna 66 zl., z malého mlýnku 20 zl., namísto krmení vepřů 40 zl. Na vrchnostenský špýchar odvádí ročně 4 měřice a 1 čtvrtci mlýnského prachu, pro potřeby panství a panské čeledě mele zdarma. Na každé složení nechává vrchnost ročně přivézt 1 sáh dubového dříví, na obkroužení kamenů dostává 2 zl. 30 kr.

Barbora Špalková ale zanedlouho zemřela a Dominik Špalek vyměnil mlýny s Petrem Balatkou za jeho mlýn v Ouhlejově v panství poličanském. Cena koprnických mlýnů domluvena na 6.400 zl., cena mlýna v Ouhlejově na 3.800 zl.

1832 Jan a Anna Vikovi ze mlýna v Lomnici nad Popelkou

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1861 dohoda mezi Janem Vikem a správou valdštejnských panství o vyvazení obou mlýnů z majetku panství, po propočtení vzájemných závazků doplácí Jan Vik 400 zl. ve 4 ročních splátkách. Zůstala mu povinnost starat se o jalová stavidla u obou mlýnů a v případě velké vody je pouštět tak, aby voda neškodila okolním pozemkům. Nádržka o výměře 1  jitro a 500  čtver. sáhů přešla do vlastnicytví mlynáře, panství si však z ní může pouštět vodu stavidlem na splávku na mytí ovcí před stříháním, za což platí mlynáři 50 kr. za hodinu.

1869 po smrti Jana Vika dostal mlýn čp. 5  syn František s manž. Annou,když za něj zaplatili 10.250 zl. 

1870 František Vik prodal mlýn Albínovi Košťákovi a jeho manželce Anně za 18.000 zl.

v této době začal velkostatek Mnichovo Hradiště zavlažovat pozemky býv. rybníka Volšáku, do potoka se dalo hrazení, čímž se zvedla hladina  pod koprnickým mlýnem a tudíž klesal jeho výkon

1877 poslední mlynáři Košťákovi, mlýn vyhořel, ukončeno mletí

1890 Josef Šíp, rolník a drvoštěp

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn okolo r. 1915 vyhořel.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Vik
 • Hoka
 • Hok
 • Špalek
 • Balatka
 • Košťák

Historie mlýna také obsahuje:

1745-1789 Jan Hoka (Hok)

1789-1809 František Hok

1809-1824 Jan Hok 

1824-1826 Dominik Špalek

1826-1832 Petr Balatka

1832-1869 Jan  Vik

1869-1870 František Vik

1870-1890 Albín Košťák 

1890 Josef Šíp

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      2 složení
      • náhon
      • akumulační nádržka
      Voda na mlýn se nadržovala v rybníčku nade mlýnem o výměře 1 jitro a 500 čtver. sáhů a voda z něho byla vantroky vedena na 2 vodní kola.
      Po r. 1870 době začal velkostatek Mnichovo Hradiště zavlažovat pozemky býv. rybníka Volšáku, do potoka se dalo hrazení, čímž se zvedla hladina pod koprnickým mlýnem a tudíž klesal jeho výkon.
      Rybníček na návsi zde zůstal až do pol. 70. let 20. stol., při stavbě sila byl zavezen výkopovou zeminou a obec zde zřídila parčík s altánkem. Za koprnickými zahradami je však stále patrné původní koryto Kněžmostky a část rybníka s hrází, na které stojí 11 starých dubů, nejvyšší dosahuje výšky 27 m.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis2 kola na vrchní vodu o prům. 5,84 a 5,58 m, obě měla šířku 95 cm
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis2 kola na vrchní vodu o prům. 5,84 a 5,58 m, obě měla šířku 95 cm
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.knezmost.cz
      Datum citace internetového zdroje16.1.2016
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.knezmost.cz
      Datum citace internetového zdroje16.1.2016
      AutorVáclav Šolc
      NázevMlýny na Kněžmostce
      Rok vydání2020
      Místo vydáníTurnov
      Další upřesněnís. 72-77

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      16.1.2016 16:15 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 5.3.2023 17:20
      doxa (Jan Škoda) 17.1.2023 00:40