Jsou-li mraky na kopcích, vrátí se brzy ke mlýnům.
(anglická pranostika)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 821 1641 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2461 3281
Počet obrázků v databázi: 164190
Zámecký mlýn; Schlossmühle »

Detail západní strany, 2020, © Martina Havelková, (Prvky na obrázku: okno, plastická omítková výzdoba fasád a štítů)

Mlýn a pila ve Vísce »

Indikační skica, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

Zámecký mlýn; Schlossmühle »

Severní strana budovy, 2020, © Martina Havelková

Zámecký mlýn; Schlossmühle »

Severní křídlo, 2020, © Martina Havelková

Zámecký mlýn; Schlossmühle »

Pohled ze západu, 2020, © Martina Havelková

Zámecký mlýn; Schlossmühle »

V roce 1908 byli ve Šluknově 2 mlynáři, 1908, © http://www.soalitomerice.cz/

Stöhrův, Špitálský mlýn »

Národní archiv leteckých měřických snímků, 1961, © viz lms.cuzk.cz

Stöhrův, Špitálský mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1952, © GEOPORTAL

Nový mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1952, © GEOPORTAL

Hruschka Mühle »

Letecké mapování z 50. let, 1953, © GEOPORTAL

Dolní mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1953, © GEOPORTAL

Želetický mlýn; Schelletitzer Mühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © viz oldmaps.geolab.cz

Želetický mlýn; Schelletitzer Mühle »

Pohled směrem k mlýništi z cesty, 2016, © viz mapy.cz

Liebscherův mlýn »

Pohled od jihozápadu, 5. 7. 2014, © Mapy.cz

Liebscherův mlýn »

pohled od západu, 5. 7. 2014, © Mapy.cz

Liebscherův mlýn »

Mlýn na Císařském povinném otisku, 1842, © Archiv - Zeměměřičský úřad

Liebscherův mlýn »

Mlýn na Indikační skice, 1842, © Archiv - Zeměměřičský úřad

Liebscherův mlýn »

Mlýn na originální mapě stabilního katastru, 1842, 1871, © Archiv - Zeměměřičský úřad

Liebscherův mlýn »

Mlýn na katastrální mapě evidenční, 1871 - 1927, © Archiv - Zeměměřičský úřad

Dětřichovecký mlýn »

Mlecí složení s granikem, za ním špičák, 11 2013, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: kamenné složení (šrotovací, mlecí), špičák, špicovací složení)

Dětřichovecký mlýn »

Stavební průzkum a schéma rozmístění strojů, 01 2014, © Petr Freiwillig

Dětřichovecký mlýn »

Pohled od jihu, v popředí přístavba pro stacionární motor, 12 2013, © Petr Freiwillig

Dětřichovecký mlýn »

Schéma vodního díla, 01 2014, © Petr Freiwillig

Dětřichovecký mlýn »

Pohled do horní mlýnice, 12 2013, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: kamenné složení (šrotovací, mlecí), válcová stolice, loupačka)

Dětřichovecký mlýn »

Pohled od východu, 1950, © Sbírka L. Kučery

Dětřichovecký mlýn »

Hranolový vysévač v podkroví, 11 2013, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: vysévač hranolový)

Dětřichovecký mlýn »

Jz štít, náhon a vodní zámek, 11-12 2013, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: náhon)

Dětřichovecký mlýn »

Kolmá přístavba jižního klřídla, pohled od východu, 12 2013, © Petr Freiwillig

Dětřichovecký mlýn »

Půdorysy přízemí a patra, 01 2014, © Petr Freiwillig

Dětřichovecký mlýn »

Vodní zámek od jv, 11-12 2013, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: náhon)

Dětřichovecký mlýn »

Pohled na jižní průčelí, uprostřed Josef Sommer, 1915, © Sbírka L. Kučery

Dětřichovecký mlýn »

Sz stěna lednice, dole tlakové potrubí na turbínu, 11-12 2013, © Petr Freiwillig

Dětřichovecký mlýn »

Válcová mlecí stolice s násypným košem, 11 2013, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: válcová stolice)

mlýn V Polí »

Půdorys přízemí, nedatováno, © SOA Litoměřce, Vs Frýdlant inv. č. 10031

mlýn V Polí »

Zbytky zdiva stodoly, 6 2015, © Petr Freiwillig

mlýn V Polí »

Sv průčelí, nedatováno, © SOA Litoměřce, Vs Frýdlant inv. č. 10031

mlýn V Polí »

Aplanovaný prostor někdejšího mlýna, 06 2015, © Petr Freiwillig

mlýn V Polí »

Příčný řez přístavbou s pomocným stacionárním motorem, 1910, © SOA Litoměřce, Vs Frýdlant inv. č. 10032

mlýn V Polí »

Mlýnský rybník, pohled z hráze, 06 2015, © Petr Freiwillig

mlýn a pila v Poustce »

Pohled do dvora fabriky na místě mlýna, 06 2014, © mapy.cz

mlýn a pila v Poustce »

Nákres pohonu stavů turbínou, 1891, © SOkA Liberec, OÚ frýdlant, kart. č. 25, inv. č. 153

mlýn a pila v Poustce »

Výřez z okénkové pohlednice, 1908, © Sbírka R. Jelínka

mlýn a pila v Poustce »

Okénková pohlednice, 1897-1902, © Sbírka R. Jelínka

mlýn a pila v Poustce »

Indikační skica, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

mlýn a pila v Poustce »

Pohled na areál, 03 2015, © Petr Freiwillig

mlýn a pila v Poustce »

Vpouštěcí stavidlo náhonu, 03 2015, © Petr Freiwillig, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn a pila v Poustce »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

mlýn a pila v Poustce »

Pohled od sz, 03 2015, © Petr Freiwillig

mlýn a pila v Poustce »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1843, © ags.cuzk.cz/archiv

mlýn a pila v Poustce »

Letecký pohled na areál, 06 2017, © A. Tauchman

1 821 1641 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2461 3281