To je příliš, dva mlynáři na jednom mlýně.
(německé přísloví)

Literatura

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 4 7 8 9 10 11 12 13
Název Autor Vydání Typ
Z historie tzv. Fabiánovského kapitulního mlýna na Botiči Beránek Jan, Iša František In: Staletá Praha. Praha: Národní památkový ústav, roč. 29, č. 2 (2013), s. 185 - 206. článek
K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem Iša František Staletá Praha Praha, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním měste Praze, 2014, roč. 30, č. 2 (2014), s. 48 - 64 článek
Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy Jiskra Zdeněk In: Acta onomastica, roč. 48 (2007), s. 72 - 78 článek
Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic (západní Morava) Nekuda Rostislav In: Ve službách archeologie: časopis věnovaný 75. narozeninám PhDr. Zlatice Čilinskej, DrSc., uspořádali a vydání připravili Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay, sv. 2, s. 118 - 125 článek
Z minulosti Sazené Špecinger Otakar In: Vlastivědný sborník Kralupska, roč. 14, č. 2 (2007), s. 33 - 41 článek
Bývalý Císařský mlýn v Bubenči Šorm Martin 2006 diplomová práce
Roztoky u Prahy - areál zámku a Braunerova mlýna Kubečková Ivana In: Zprávy památkové péče, roč. 65, č. 4 (2005), s. 305 - 307 článek
Rod Dyků - z mlynářů lesníky Flegl Michal In: Rodopisná revue, č. 4 (2005), s. 24 - 25 článek
Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě Kalábová Petra In: Národopisná revue, roč. 15, č. 3 (2005), s. 162 - 166 článek
Mlýn v Hradčovicích a jeho vlastníci Burša Josef In: Malovaný kraj, roč. 41, č. 1 (leden-únor 2005), s. 8 - 9 článek
Mlýny a mlynáři na Polensku. Část II. Šup Milan In: Polensko, roč. 10, č. 3 (2001), s. 12 - 16 článek
Mlýny a mlynáři na Polensku. Část I. Šup Milan In: Polensko, roč. 10, č. 2 (2001), s. 17 - 24 článek
Kalingerův mlýn u Středokluk Pešta Jan In: Památky středních Čech, roč. 15, č. 2 (2001), s. 28 - 43 článek
Staré ostravské mlýny Kroček Miloslav In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, roč. 30, č. 1 (2004), s. 6 - 8 článek
K posloupnosti mlynářů ve Slupi Merkel Martin In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, sv. 18, 2003(2004), s. 36 - 45 článek
Plenkovické mlýny a mlynáři Šimeček Pavel In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, sv. 18, 2003(2004), s. 46 - 58 článek
Findejsův mlýn u Tasova Hodeček Dalibor In: Západní Morava, roč. 8 (2004), s. 188 - 190 článek
Rod mlynářů Dyků na Plzeňsku Flegl Michal In: Rodopisná revue, č. 4 (2004), s. 1 - 4 článek
O mlýnu v Holštejně Polák Vladimír In: Sborník Muzea Blansko 2004, s. 136 - 138 článek
Putování za vodňanskými mlýny : (mlynářství na Vodňansku) Burda Karel Vodňany, Městské muzeum a galerie; Infocentrum Vodňany, 2007 kniha
Nejstarší Lukášovské mlýny - logické modely výskytu vodních děl Rous Ivan In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 57 - 66 článek
Středověké mlýny v českých zemích : (archeologické a písemné prameny) Maříková Martina In: Mediaevalia Historica Bohemica, sv. 10 (2005), s. 89 - 148 článek
Vápenka a mlýn v Černé Vodě u Žacléře Bartoš Miloslav In: Sborníček Muzeum Podkrkonoší Trutnov, sv. 4, s. 131 - 135 článek
Z historie mlýna v Bukovici Rudolf Ladislav In: Polický měsíčník, č. 6, s. 22 - 23 článek
Moučné mlýny a mlynáři v údolí Punkvy do 1. poloviny 19. století Holas Ivo In: Sborník Muzea Blansko 2004, s. 3 - 18 článek
Návraty k pramenům. Díl 1., Trnávka Fröhlich Jiří In: Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 41, č. 1 (2004), s. 84 článek
Vrchnostenské mlýny na českokrumlovském panství na přelomu 17. a 18. století Kubíková Anna In: Zlatá stezka, sborník Prachatického muzea, roč. 10 (2003), s. 75 - 87 článek
Historie vodních mlýnů v Hradci Králové a okolí Holečková Gabriela 2001 kniha
Herber - nejstarší mlýn na Opavsku Gebauer Josef In: Naše Opavsko, roč. 12, č. 28 (19.7.2001), s. 12 článek
Mlýny a mlynáři na Dětenicku Volák Jan In: Listy starohradské kroniky, roč. 28, č. 1 (200503), s. 19 - 25 článek
Mezihorní, Městský či Fabrický mlýn - několik zajímavostí z historie budovy čp. 195: vlastivědné okénko. [1. část] Pichl Miroslav In: Polický měsíčník, č. 7, s. 16 - 18 článek
Mlýny a mlynáři. 5 Stuchlík Ladislav In: Bělohradské listy, roč. 4, č. 5 (2004), s. 10 - 11 článek
Mlýny a mlynáři. 3 Stuchlík Ladislav In: Bělohradské listy, roč. 4, č. 3 (2004), s. 10 - 11 článek
Mlýny a mlynáři. 4 Stuchlík Ladislav In: Bělohradské listy, roč. 4, č. 4 (2004), s. 10 - 11 článek
Mezihorní, Městský či Fabrický mlýn - několik zajímavostí z historie budovy čp. 195: vlastivědné okénko. [2. část] Pichl Miroslav In: Polický měsíčník, č. 8 (20040811), s. 8 - 10 článek
Orlův mlýn Kratochvíl Jakub In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, roč. 5, č. 1 (20041203), s. 33 - 35 článek
Mlýny a mlynáři Mudřík Jiří In: Naše dědiny, zpravodaj obcí Salaš, Bohuslavice, Březnice, roč. 3, č. 6, s. 16 - 18 článek
Ábelův mlýn dostal šanci Pochop Radim In: Pojizeří, s. 17 článek
Havlíčkovy mlýny na Opavsku: dějiny podnikání na Opavsku Gebauer Josef In: Naše Opavsko, roč. 12, č. 43 (1.11.2001), s. 11 článek
Mlýny a mlynáři. 1 Stuchlík Ladislav In: Bělohradské listy, roč. 4, č. 1 (2004), s. 10 - 11 článek
Z historie mlýna v zaniklém Lonnhäuseru Švadrlík Richard In: Sborník Chebského muzea 2003, s. 96 - 98 článek
Rok poté aneb co přineslo pátrání po bolkovském náhonu Hartmanová Olga In: Krkonoše. Jizerské hory, roč. 37, č. 6 (2004), s. 4 - 7 článek
Mlýny na Bystřici Pavel Petr In: Listy Peckovska, roč. 14, č. 3, (200409), s. 21 - 24 článek
Technický klenot na Drahanské vysočině: památce PhDr.Ing.arch. Dagmar Antošové, experta technických památek Jaroš Jiří In: Sborník Muzea Blansko 2002, s. 44 - 59 článek
Mlýn a pila čp. 211 v Kunvaldu Urbánek Radim In: Zprávy památkové péče, roč. 61, č. 1 (2001), s. 14 - 19 článek
Výzkum středověkého mlýna ve Mstěnicích v sezóně 2002-2003 Nekuda Rostislav In: Ve službách archeologie : sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc., sv. 5, s. 115 - 118 článek
Mlýn v Sazené Špecinger Otakar In: Středočeský vlastivědný sborník. Řada společenskovědní, sv. 15, (1997), s. 65 - 75 článek
Z historie čermenského mlýna a pily Jansa Jaroslav In: Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, č. 2 (2001), s. 20 - 23 článek
Staré české vodní mlýny: Podkrkonošské mlýny. I., Vznik a vývoj mlýnů Novotný Bohumil In: Pojizerské listy, roč. 71, č. 34, s. 7 článek
Staré české vodní mlýny : Podkrkonošské mlýny. II., Vodní mlýny, mletí obilí a pečení chleba Novotný Bohumil In: Pojizerské listy, roč. 71, č. 35 (19970903), s. 8 článek
1 4 7 8 9 10 11 12 13