Mlynáři, protože bez nich bychom neměli chléb, řekl Klaus, když se ho zeptali, kdo jsou nejpotřebnější zloději ve městě.
(německé přísloví)

Žehušický mlýn

Žehušický mlýn
17
Ve Dvoře
Žehušice
285 75
Kutná Hora
Žehušice
49° 58' 6.6'', 15° 24' 40.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Starý kamenný mlýn stojí uprostřed městyse Žehušice nedaleko Žehušického zámku. Ve mlýně je MVE.
střed obce
Doubravka
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V urbáři žehušického panství z roku 1643 je dochován popis mlýna. Žehušický mlýn byl na vrchní vodu a měl čtyři kola na mletí mouky a jedno kolo, jež pohanělo sedm stoup používaných k výrobě oleje. Dále zde byla jedna jahelka na výrobu ječných jahel. Mlýn byl postaven celý z kamene. Patřil sice vrchnosti, ale ta ho pronajímala. Je zde uvedena ještě jedna technická zajímavost. Za jarních tání nemohl mlýn kvůli vysoké zpětné vodě pracovat a v této době byl v provozu mlýn na protějším břehu se dvěma koly na spodní vodu, který jinak v provozu nebyl. Ekonomiku mlýna, kromě tlačení oleje, zlepšovala i pila, neboť mlýn v době, kdy nemlel obilí, řezal stavební dřiví.

Náhon na mlýn procházel oborou, zámeckým dvorem a pod hospodářskou budovou. Využíval se k plavení koní.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1908 nájemce mlýna František Podmele. (RR)

Povodeň v roce 1926.

V roce 1930 byl majitelem mlýna Václav Stome, nájemcem B. Hynek.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Objekt se nachází v památkově chráněném území. Současný majitel mlýna využívá objekt k bydlení a provozuje v něm živnost zámečnickou výrobu. Od roku 1995 zde funguje malá vodní elektrárna, která patří v současné době jinému majiteli než budova mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hynek
 • Podmele

Historie mlýna také obsahuje:

vrchnost

1930 Václav Stome

1939 - Benedikt Hynek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    Zděná budova mlýna je od příchozí cesty (z jižní strany) v obytné části přízemní, směrem dozadu navazující mlýnice je vícepodlažní.
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • okno
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • jahelka
      • olejna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      V 17. století jsou zde uváděny výroba oleje, jahelka a pila. V současné době je ve mlýně výroba elektrické energie.
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • jalový žlab
      • odtokový kanál
      • turbínový domek
      Náhon na mlýn začíná u jezu na Doubravě u obce Bojmany. Z Doubravy odbočuje doleva. Na začátku náhonu jsou dvě stavidla, první na začátku náhonu, druhé ve vzdálenosti 38 m za prvním. Náhon pokračuje jižně od obce Bojmany, protéká Žehušickou oborou a pod hospodářskými budovami zámku. Před mlýnem zatáčí ostře doprava. Ve vzdálenosti asi 25 m od mlýna je jalový odpad. Odtokový kanál ústí zpět do Doubravky asi 760 m za mlýnem. S celkovou délkou 5000 m je to nejdelší vodní dílo na Čáslavsku.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 5,2 m, výkon 33 HP.

      Od roku 1995 je zde v provozu 1 Francisova turbína na výrobu elektrické energie, spád 5 m, instalovaný výkon 22 kW.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, spád 5,2 m, výkon 33 HP.

      Od roku 1995 je zde v provozu 1 Francisova turbína na výrobu elektrické energie, spád 5 m, instalovaný výkon 22 kW.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČáslav, str. 7
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníČáslav, str. 7
      AutorJindřich Frajer
      NázevVývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
      Rok vydání2008
      Místo vydáníUniverzita Palackého v Olomouci
      Další upřesnění
      Odkazhttp://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Frajer.pdf
      Datum citace internetového zdroje2.3.2017
      AutorPhDr. Pavel Novák, CSc.
      NázevStavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí
      Rok vydání2014
      Místo vydáníNárodní zemědělské muzeum Praha
      Další upřesnění
      Odkazhttp://nzm.cz/multimedia/uploads/2016/05/Stavby-na-Novodvorsku.pdf
      Datum citace internetového zdroje2.3.2017
      AutorInternet
      NázevAtlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníŽehušice
      Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?id=1645
      Datum citace internetového zdroje2.3.2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      2.3.2017 10:40 uživatelem cestovatelka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 20:45
      Radomír Roup 24.6.2018 19:20