Blázen jde přímo jako mlýnský osel.
(německé přísloví)

Dolní, Hartmanův mlýn

Dolní, Hartmanův mlýn
80
Palackého
Svratka
592 02
Žďár nad Sázavou
Svratka
49° 42' 39.9'', 16° 2' 0.2''
Mlýniště bez mlýna
Značně schátralá obytná část mlýna zde stála nejméně do roku 2005. Po demolici je pozemek využívaný jako zahrada. Dle staršího číslování měl mlýn čp.80.
střední část obce
Svratouch
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn se poprvé připomíná v pramenech k roku 1650. Koncem 18. století byl v majetku Vojtěcha Peška. Vdova po něm, Alžběta (roz. Svobodová) odkázala jej, nemajíc potomků, své sestře Rozálii a jejímu manželovi Václavu Zikuškovi (r. 1795).

V roce 1829 zdědil mlýn jejich syn František a jeho manželka Anna, roz. Jebasová. V květnu 1843 koupili mlýn za 2640 zl. ve stříbře manželé Karel a Terezie Tučkovi. Ti však na mlýně dlouho nehospodařili a prodali jej r. 1848 Janovi Hartmanovi (*1805) ze Svratoucha za 4254 zl. ve stříbře. Ten vlastně koupil mlýn pro svého syna Hynka (Ignáce) (*1825) a jeho nevěstu Annu, roz. Makovskou, dceru sedláka Pavla Makovského z Borové u Poličky čp.32, jak o tom svědčí svatební úmluva v pozemkové knize z 2. 9. 1849.

Hodnota mlýna, ke kterému patřily 3 jitra 1422 čtv. sáhů orné role a 4 jitra 1113 čtv. sáhů luk a zahrad (numera top. 346, 684, 301, 332, 685, 69, 70, 71) činila 1400 zl. ve stříbře. Hynek (Ignác) Hartman se stal později i svrateckým radním. Někdy kolem roku 1886 utrpěl při mletí smrtelný úraz a na cestě do nemocnice zemřel. Vzpomíná na to i dědeček ve svých pamětech:

Terezie Hartmanová ( 26.6.1853 - 4.3. 1892), dcera Hynka Hartmana, provdaná za Ferdinanda Suchého.

"Stalo se, že při mletí si trochu zavdal, a když vynášel násypku na koš, dal si ji přes rameno. Jak šel po schodech, zachytil násypkou o trám. Převrátil se na znak, hlavou padl na zeď a noha, která se dostala mezi schody, se zlámala. Za velkých bolestí mu doktor nohu rovnal, Hartman však ani nehlesl. Doktor řekl: Hartman - tvrdý muž. Nařídil zavésti jej do nemocnice v Poličce, ...avšak před Poličkou ...nemocný zemřel, spíše z té rány, jak padl na zeď hlavou, než od nohy."

Hartmanovi měli syna Františka, dceru Annu, provdanou Myškovou (hostinská ve Svratouchu), druhého syna Ignáce (žil v Telecím), Josefa, který zemřel na vojně, dále dceru Boženu (provd. Jadrnou) a Terezii, která se narodila r. 1845. Tato Terezie si později vzala Ferdinanda Suchého z Cikánky a stala se matkou Stanislavy Suché, mé babičky a manželky dědečka Vincence.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Hartmanovi měli syna Františka, dceru Annu, provdanou Myškovou (hostinská ve Svratouchu), druhého syna Ignáce (žil v Telecím), Josefa, který zemřel na vojně, dále dceru Boženu (provd. Jadrnou) a Terezii, která se narodila r. 1845. Tato Terezie si později vzala Ferdinanda Suchého z Cikánky a stala se matkou Stanislavy Suché, mé babičky a manželky dědečka Vincence.

František převzal po otcově smrti mlýn. Byl svobodný a dokázal během několika let přijít na mizinu. "Při mlýně měl dosti polí a luk, dobytek ve chlévě, zásoby píce a obilí, vozy a ostatní hospodářské nářadí. A přece v krátkém čase bylo vše pryč; rád si zavdal a bylo mnoho příživníků, kteří ho o vše okrádali, až se dostal do veřejné dražby."

Mlýn koupil J. Miška, rolník z Dědové, příbuzný Hartmanů. Rozprodal téměř veškeré pozemky - pole, louky i zahrady - a holý mlýn pronajal a později prodal Vincenci Kysilkovi. Kupní cena byla 1910 zlatých. Hotově bylo zaplaceno 410 zlatých, získaných z prodeje chalupy v Jarošově. Zbytek 1500 zl. spláceli Kysilkovi na 5% úrok až do tohoto století.

Ve stejné době se vdala nejstarší dcera Marie (7. 5. 1889). Vzala si svrateckého pekaře Františka Jadrného a nastěhovali se do domku čp. 52, který rodiče přepustili mladým manželům. Roku 1890 se Jadrným narodila dcera Marie. Vedlo se jim dobře, obchod vzkvétal, ale dlouho spolu nežili. O vánocích 1890 se Jadrný roznemohl, dostal chrlení krve a okolo 20. ledna 1891 zemřel.

To byla nemocná také mlynářka Marie Kysilková. Dědeček vzpomíná: "Moje maminka byla již tehdy značně nemocná, že ani na zeťův pohřeb jíti nemohla. Pamatuji se, jak stojíc u okna, usedavě plakala, když šel pohřeb mimo." Za čtyři měsíce v květnu 1891 potom sama zemřela.

Před koncem roku 1891 se mlynář Vincenc Kysilka ve věku 55 let znovu oženil. Namlouvali mu mladé. "Ponocný Chmelíček vychválil tatínkovi vdovu Burešovou. Bylo jí - výměnici - asi 60 let. Radil: Mladou si žádnou neber, byly by z toho ještě děti. Tato je rozumná ženská. Takovou jsme ji i znali. Chodívala k nám mlít, a když maminka stonala, přimlouvala se, aby tatínek mletí Burešové neodkládal (bylo málo vody). Netušila, že to bude její nástupkyně. Jmenovala se za svobodna Kirchnerová a pocházela z Mor. Křižánek." 

Vincenc Kysilka va mlýně dlouho nehospodařil. Vroce 1891 mu umřela první žena a on sám zemřel čtyři roky po ní v roce 1895. Poté mlýn převzal jeho syn Čeněk Kysilka. Mlýn nebyl v dobrém stavu a Čeněk jej začal opravovat. Střechy, kterými zatékalo pobil částečně šindelem, z části plechem a z části lepenkou. Bylo zapotřebí nové vodní kolo a moučnice do mlýnice. Vroce 1899 si Čeněk Kysilka bere za ženu Stanislavu Suchou z České Cikánky / část Svratky/, vnučku Ignáce a Anny Hartmanových a tak se potomci rodu Hartmanů opět vrátili na dolní mlýn ve Svratce.

V roce 1930 mlýn vlastnil František Šimon.

poslední mlynář Antonín Švanda

V roce 1934 28.09. mlýn vyhořel a nebyl již obnoven, obnoveno bylo pouze obytné stavení, vzniklá škoda byla odhadnuta na 55000 Kč.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Ruiny budovy byly odstraněny v roce 2009. (Mudroch)

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pešek
 • Zikuška
 • Tuček
 • Hartman
 • Šimon
 • Švanda

Historie mlýna také obsahuje:

1930 František Šimonb

1934 Antonín Švanda

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      jedno složení
       Mlýn měl nejkratší náhon ze Svrateckých mlýnů. Od potoka tehdy zvaného Řimnáč vedl ke mlýnu dnešní ulicí Pionýrskou. Nedaleko za mlýnem se voda vracela zpět do potoka.
       Odpadová voda od mlýna šla do náhonu svrateckého mlýna čp. 38
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       PopisV roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.102 m3/s, spádem 3.9 m o výkonu 4.2 k, prům. 395 cm, šířka 55 cm
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       PopisV roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.102 m3/s, spádem 3.9 m o výkonu 4.2 k, prům. 395 cm, šířka 55 cm
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       Autor
       NázevHistorie staletí - Doma
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://community.fortunecity.ws/victorian/durer/23/histal/cz/kcdoma.html
       Datum citace internetového zdroje5. 8. 2013
       Autor
       NázevHistorie staletí - Doma
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkazhttp://community.fortunecity.ws/victorian/durer/23/histal/cz/kcdoma.html
       Datum citace internetového zdroje5. 8. 2013
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorLuděk Štěpán a Ivo Šulc
       NázevChrudimsko - Mlýny a další zařízení na vodní pohon
       Rok vydání2013
       Místo vydáníChrudim
       Další upřesněnís. 127

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Vytvořeno

       4.8.2013 22:45 uživatelem REAPERXCX

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 3.5.2020 18:29
       doxa (Jan Škoda) 1.7.2021 22:49