Všechna voda musí téct na jeho mlýn.
(pražské rčení – o egoistech)

Hronětický, Cucův mlýn

Hronětický, Cucův mlýn
21
Hronětice
289 21
Nymburk
Hronětice
50° 12' 16.3'', 14° 57' 1.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Umělecký válcový mlýn, po roce 1956 "upravený" pro šrotování dle potřeby místního JZD.
Ve středu obce
Vlkava
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Přesné datum vzniku mlýna v Hroněticích není známo. Ve šporkovském urbáři z roku 1696 jsou na Vlkavském potoce jmenovány dva mlýny, tj. Hroněticích a na Rozkoši. Tehdy měl 2 složení, stoupu a olejnu. Patřilo k němu kus mokré louky pod 1 fůry sena. Mlýn náležel vrchnosti a byl pronajat za 50 zl. ročně. (MH)

Mlýn však musel existovat již dříve. V kostomlatské kronice je zápis k 20. květnu 1678, kdy byl oddán Jakub, mlynářský v Hroněticích s Rosínou Řícelovou. (MH)

V matrice je jmenován mlynář Matěj Jirák s manželkou Bětou, kterým se 21. listopadu 1690 narodila dcera Dorota. 25. listopadu 1697 žena mlynáře Alžběta Jiráková zemřela a ovdovělý mlynář Matěj Jirák se 10. ledna 1698 oženil s Annou Cirýkovou z Lysé. (MH)

Na mlýně též nějakou dobu hospodařil Jan Rygl (Rykr), v roce 1714 je záznam o úmrtí mlynáře Jana Rygla v požehnaném věku 102 let. (MH)

V rocew 1729 měl mlýn i krupník. Byly při něm 4 korce polí a platilo se z něho 60 zl. nájmu. (MH)

V roce 1730 převzal mlýn syn Matěje Jiráka, rovněž Matěj. (MH)

Dalším mlynářem byl Václav Černý, je uváděn do roku 1741. Po něm Václav Vondra, který však zemřel již roku 1742. Následoval Vavřinec Esser. (MH)

Dle protokolu panství v Lysé byl mlýn roku 1802 pronajat. Od roku 1805 zde hospodařil Antonín Vondra, od roku 1840 Vincens a Kateřina Vondrovi. (MH)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V 2. pol. 19. st. zde byli Josef Cuc s manželkou Magdalenou.  Koncem 19. století a začátkem 20. století vlastnil mlýn Čeněk Cuc. Na štítu mlýna jsou na omítce u datování 1885 uvedeny jeho iniciály ČC. (MH)

V 1890 byla kolem mlýna postavena nová okresní silnice směrem do obce Vápensko.

1896 opatřen 16 HP vodní turbínou a 10 HP parním strojem.

V roce 1905 byla nouzově opravena hráz od mlýna k mostu nazývanému Jalový most.

Podle Sborníku “Poděbradsko” III/2 z roku 1906 byl v obci mlýn, v němž bylo provozováno i pekařství. (MH)

1906 Č. Cuc

V roce 1914 převzal mlýn Ladislav Cuc od svého otce Čeňka Cuce. Na štítu mlýna jsou na omítce u datování 1914 uvedeny jeho iniciály LC. (MH)

V roce 1930 byl majitelem Ladislav Cuc. (MH)

V 50. letech 20.století zde místní JZD šrotovalo. (MH)

V současné době má v objektu sídlo firma Mlýn Hronětice s.r.o. Prováděním instalace a opravy elektronických a elektronických strojů a přístrojů, dále opravy silničních vozidel, dopravních prostředků a pracovních strojů. (MH)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jirák
 • Rykr
 • Černý
 • Vondra
 • Esser
 • Cuc

Historie mlýna také obsahuje:

1906-1914 Čeněk Cuc

1914-1939  Ladislav Cuc (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    • okno
    • komín
     • existující torzo uměleckého složení
     Žádná položka není vyplněna
     Koncem 17. století měl mlýn 2 složení, stoupu a lis na olej. (MH)
     1906: 3 stolice válců
     Zaniklý
     • pekárna
     • stoupa
     • krupník
     • olejna
     Koncem 17. st. měl mlýn stoupu a lisoval se zde olej z řepky, který se ve mlýně používal na svícení. Od roku 1729 zde byl také krupník. V roce 1906 je zde navíc uváděno pekařství. (MH)
     • náhon
     • odtokový kanál
     Náhon odbočoval vpravo z Vlkavy ve vzdálenosti téměř 4 km nad mlýnem pod obcí Zbožícko. Za mlýnem vedl odpad zpět do Vlkavy a ústil do potoka ve vzdálenosti asi 310 m nad místem, kde začínal další náhon, a to ke mlýnu v Rozkoši. (MH)
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     PopisInstalována 1896, výkon 16 HP
     V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,595 m3/s, spád 2,15 m, výkon 12,8 k.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     PopisInstalována 1896, výkon 16 HP
     V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,595 m3/s, spád 2,15 m, výkon 12,8 k.
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     PopisInstalován 1896, výkon 10 HP
     Typparní stroj, lokomobila
     StavZaniklý
     PopisInstalován 1896, výkon 10 HP
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách II
     Rok vydání2000
     Místo vydánínakladatelství Libri, Praha
     Další upřesněnístr. 250-252
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevKostomlaty - Hronětice
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.kostomlaty-obec.cz/kostomlaty-hronetice/d-4200
     Datum citace internetového zdroje21.2.2017
     AutorFrantišek Mikolášek
     NázevStaré paměti soudního okresu nymburského - Hronětice
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://rodokmen.nase-koreny.cz/obce/mikolasek/nymbursko/hronetice.html
     Datum citace internetového zdroje24.2.2017

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Ostatní

     Vytvořeno

     4.2.2013 23:49 uživatelem Jiřík

     Majitel nemovitosti

     Jiřík

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 24.1.2019 10:52
     Radomír Roup (Radomír Roup) 10.6.2018 18:54
     doxa (Jan Škoda) 9.11.2021 09:46
     cestovatelka 24.2.2017 11:12