Ne vždycky rak na mlýně,
někdy také žába se nahodí.
(české přísloví)

Šubrtov; Schubertmühle

Šubrtov; Schubertmühle
831
140
Šubrtov
294 21
Mladá Boleslav
Bělá pod Bezdězem
50° 30' 0.8'', 14° 51' 41.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nejmladší mlýn na Bělském potoce. Původní mlýn vyhořel, na jeho místě byla postavena velká budova nového mlýna, přestavěná na byty. Jako obytný dům slouží dodnes.
Na okraji obce
Bělá
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Postaven v 18. stol. jako nejmladší mlýn na Bělském potoce.

1773 mlynář František Šubrt s manželkou Rozálií

1804 po jeho smrti převzal syn František Šubrt ml.

Václav Šubrt

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1862 převzal syn František Šubrt (1836-1876), zřídil 2. složení

1876 po jeho smrti mlýn připadl nezletilé dceři Růženě, jejím poručníkem ustanoven mlynář Jan Lauerman z Podzámeckého mlýna, mlýn ale spravovala její matka Kateřina, která se znovu provdala za Jana Fridricha, mlynářského z Valchy

po dosažení zletilosti se Růžena provdala za Václava Pazderníka (posledního zdejšího mlynáře), společně mlýn vedli až do požáru

V roce 1899 vyhořel.

Vyhořelý mlýn zakoupil Karel Menzel s původním záměrem vybudovat zde nový umělecký mlýn, 1901 zde skutečně postavil velkou budovu, její největší část však zaujímaly byty pro zaměstnance, menší část tvořila mlýnice, nikoliv však mlýna obilního, nýbrž papírenského.

1913 ukončeno mletí papírenské suroviny, nadále slouží jako malá vodní elektrárna pro osvětlení papírny na Valše

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

ppo r. 1950 ukončena výroba elektřiny, zařízení z větší části demontováno

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šubrt
 • Fridrich
 • Pazderník

Historie mlýna také obsahuje:

1773-1804 František Šubrt

1804- František Šubrt ml.

-1862 Václav Šubrt

1862-1876 František Šubrt III.

1876 Jan Fridrich (správce)

-1899 Václav Pazderník

1901- Karel Menzel

1913 ukončeno mletí papírenské suroviny, nadále slouží jen jako vodní elektrárna pro papírnu.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2013
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn byl přestavěn na obytný dům.
   Budova je třípatrová.
   Znovu vystavěn 1901 po požáru.
   Stodola zbořena 1914.
   Stáje vyhořely 1932 a na jejich místě postaveno dosud stojící obytné stavení čp. 830.
   Při poslední necitlivé rekonstrukci z fasády otlučena novogotická plastická štuková výzdoba.
   Nedaleko mlýna stojí poškozená socha sv. Jana Nepomuckého.

   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Zachována elektrická rozvodná deska s ampérmetrem a voltmetrem z roku 1913 a kolo s rukovětí, kterým se pouštěla voda na turbínu.
    Turbína a dynamo však již chybí.
    Žádná položka není vyplněna
    1842: 1 složení
    1862 instalováno 2. složení, poháněné od transmise
    Nezjištěn
    • pekárna
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    • papírna
    V roce 1891 ke mlýnu přistavěna pec a pekárna.
    1901-1913 papírenský mlýn
    1913-1950 elektrárna pro potřeby osvětlení papírny na Valše
    • náhon
    Voda se na kolo pouštěla pracovním stavidlem a druhým stavidlem se pouštěla dále, když mlýn nemlel.
    1862 zřízena jalová strouha, odbočující od Bělé vpravo před rybníkem Netušilem. Zprava obchází rybník a vrací se zpět do potoka pod mlýnem. Horní hrana stavidla udržovala hladinu vody v potoce před mlýnem i v rybníku. Při velké vodě nebo při čištění potoka se toto stavidlo otevíralo, voda obcházela Šubrtov a do koryta se vracela pod mlýnem. Potok pokračoval podél rybníka, s kterým byl propojen propustkem. Rybník tak sloužil jako vyrovnávací nádrž podle potřeb mlýna.
    Po zřízení generátoru pro osvětlování papírny na Valše byla spotřeba elektřiny během dne minimální, proto se voda akumulovala přes den v rybníku Netušilu.
    1942 vydáno vodní právo na dodatečných 50 l/s na dalších 40 let, avšak v 50. letech turbína zastavena a demontována.
    Náhon v 80. letech 20. stol. zasypán. Voda, která nyní přitéká z potoka do rybníka, pokračuje od stavidla potrubím a dále otevřeným korytem pod hrází rybníka.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1842, 1862: vodní kolo na vrchní vodu o prům. 2,07
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1842, 1862: vodní kolo na vrchní vodu o prům. 2,07
    Typturbína Girardova
    StavNezjištěn
    Popis1901: Girardova turbína s vertikálním hřídelem, na spádu 2,4 m při průtoku 220 l/sec dosahující výkonu 5,6 HP (max. možný průtok 350 l/sec)
    1930: 1 turbína Girard, hltnost 0,18 m3/s, spád 1,85 m, výkon 6,5 m
    1937 nahrazena Francisovou turbínou
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Popisinstalována 1937
    konstruována na průtok 270 l/s, reálný průtok činil 220 l/s
    k pohonu generátoru pro osvětlování papírny na Valše, jelikož spotřeba elektřiny byla tudíž během dne minimální, akumulovala se voda přes den v rybníku Netušilu.
    1942 nahrazena výkonnější turbínou
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    VýrobceJosef Prokop a synové, Pardubice
    Popisprojekt zpracován 1942, instalace povolena 1943
    průtok 320 l/s, spád 2,4 m, výkon 8,2 HP
    1942 vydáno vodní právo na dodatečných 50 l/s na dalších 40 let, avšak v 50. letech turbína zastavena a demontována
    Typdynamo
    StavZaniklý
    Popisinstalováno 1913
    napětí 220 V
    vyrobená elektrická energie vedena 600 m dlouhým venkovním vedení do závodu na Valše k osvětlení papírny
    Jelikož spotřeba elektřiny byla tudíž během dne minimální, akumulovala se voda přes den v rybníku Netušilu.
    Typdynamo
    StavZaniklý
    Popisinstalováno 1913
    napětí 220 V
    vyrobená elektrická energie vedena 600 m dlouhým venkovním vedení do závodu na Valše k osvětlení papírny
    Jelikož spotřeba elektřiny byla tudíž během dne minimální, akumulovala se voda přes den v rybníku Netušilu.
    Historické technologické prvky
    AutorInternet - Miroslav Kolka
    NázevVodní mlýny II, sborník
    Rok vydání2005
    Místo vydáníVysoké Mýto
    Další upřesněníStručný nástin pramenů k dějinám mlýnů na Bělském potoce na příkladu Podzámeckého mlýna
    Odkazhttp://vodnimlyny.cz/data/uploaded/downloads/14.pdf
    Datum citace internetového zdroje15.5.2013
    AutorInternet - Miroslav Kolka
    NázevVodní mlýny II, sborník
    Rok vydání2005
    Místo vydáníVysoké Mýto
    Další upřesněníStručný nástin pramenů k dějinám mlýnů na Bělském potoce na příkladu Podzámeckého mlýna
    Odkazhttp://vodnimlyny.cz/data/uploaded/downloads/14.pdf
    Datum citace internetového zdroje15.5.2013
    AutorVáclav Šolc
    NázevMlýny na Bělském potoce
    Rok vydání2022
    Místo vydáníTurnov
    Další upřesněnís. 76-79
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 08 (Jičín), s. 25

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    15.5.2013 06:18 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 18.11.2017 19:09
    doxa (Jan Škoda) 24.1.2023 11:50