Mele z posledního.
(české rčení)

Horní mlýn; Oberemühle

Horní mlýn; Oberemühle
155
Popelná
384 73
Prachatice
Stachy
49° 5' 53.0'', 13° 36' 2.7''
Mlýniště bez mlýna
Po odsunu původních majitelů zaniklý mlýn k němuž majetkově patřila většina budov v nejbližším okolí. Dodnes se dochovaly nepatrné pozůstatky základů všech budov.
V od dnešní osady Popelná
Losenice
volně přístupný

Obecná historie:

Mlýn čp.155/st.p.198/2 v k.ú.Stachy.Původní situace je zakreslena na mapě Stabilního katastru Čechy:7217-1, mapový list č.004.- viz.snímek výše.K uvedené usedlosti ještě majetkově patřily následující stavby/stav r.1945/: dům-obytné a hospodářské stavení čp.256/st.p.198/1,zbořeniště domu čp.158/st.p.195,dům čp.154/st.p.197,pila/st.p.199 a kolna/st.p.231.

1837 Augustin Winter

1846-1889:August Winter,

1889-1900:Andreas Winter,

1900-1924:Rudolf a Maria Winter,

1924-1945:Wilhelm a Julie Winter.

Po r.1945 byly nemovitosti konfiskovány dle dekretu presidenta republiky č.12/1945 Sb.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zachycen již na mapě I. vojenského mapování.

1751 Mathias Winter vystavěl

1930 - Winter Vilém, k mlýnu patřila pila

Roku 1945 byl mlýn konfiskován a nebyl zřejmě dosídlen a tak se postupně proměnil ve zříceninu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Dodnes se z mlýna a všech k němu patřících usedlostí včetně pily dochovaly nepatrné pozůstatky základového zdiva. Dosud velmi dobře patrný je průběh náhonu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Winter

Historie mlýna také obsahuje:

1751 Mathias Winter

1837 - Winter Augustin

1846-1889:August Winter,

1889-1900:Andreas Winter,

1900-1924:Rudolf a Maria Winter,

1924-1945:Wilhelm a Julie Winter.

1930 -  Winter Vilém


Zobrazit více

Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    Někdy mezi roky 1837 a 1876 v místě proběhly výrazné stavební změny.Přestavbou mlýnské budovy se její severozápadní štít prodloužil.Jelikož při tomto štítu bylo umístěné vodní kolo,byl i náhon mezi pilou a mlýnem trochu odchýlen sz od trasy svého dřívějšího toku.Zároveň byl v letech přestavby také zbořen dřívější obytný a hospodářský objekt půdorysu L (zakreslený ve stab.kat.1837-viz fotogalerie/sekce "Ostatní") a vystavěn o několik metrů dále sz rovnoběžně s mlýnem obytný objekt čp.256 s hospodářskou částí.Mezi těmito budovami procházela cesta přes malý mostek,jelikož cestu zde křížil mlýnský odtok.Za novější budovou zatočila vlevo na mostek přes Losenici,za kterým pak pokačovala kolem dvou domů patřícím ke mlýnu a dále stoupala loukami k dalším reckerbergským selským usedlostem.Novější stavení čp.256 mělo svou vyšší a nižší část.Vyšší část zahrnovala maštal,v patře nad ní byl zřízen hostinec "U Obřího hradu" a nad ním obytné prostory.Nižší část sloužila jako stodola.Mlýnský náhon,který je zhruba 400 metrů dlouhý a dosud po celé své délce v terénu znatelný,poháněl i pilu kousek nad mlýnem.Tok náhonu byl specifický tím,že od mlýna (již jako odtokový kanál) protékal klenbou pod vedlejší budovou.Toto místo bylo jedním z klukovských prolézaček.Mlýn rovněž vyráběl el.proud pro potřeby své i vedlejšího domu.Udává se,že ukončil svou mlecí činnost někdy v letech 1910-1915.Poté sloužil jen k výrobě elektřiny.V roce 1959 ještě stála nižší hospodářská část (stodola) objektu čp.256.Jeho vyšší část (s hostincem) i Oberemühle byly již ruinami.Roku 1964 již žádná z budov neexistovala.Nyní lze nalézt jen velmi drobné pozůstatky po někdejším rozlehlém mlýnském stavení -.

    (zdroje:web cuzk.cz + pamětníci)
    • prostup pro hřídel vodního kola
    • náhrobky, pamětní desky
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • výroba elektrické energie
     K mlýnu patřila pila z níž se též dochovaly pozůstatky základového zdiva.
     • náhon
     • jalový žlab
     • odtokový kanál
     • lednice
     • most, propustek
     Náhon na pilu a mlýn byl přes 300 metrů dlouhý.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 mlýn a pilu poháněla 2 kola na svrchní vodu, průtok 0.125 m3/s, spád 3.77 m, výkon 4 HP.
     Z jednoho z kol (patrně k pohonu mlýna) se v lednici dochovala hřídel.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 mlýn a pilu poháněla 2 kola na svrchní vodu, průtok 0.125 m3/s, spád 3.77 m, výkon 4 HP.
     Z jednoho z kol (patrně k pohonu mlýna) se v lednici dochovala hřídel.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 02, České Budějovice, str. 24
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 02, České Budějovice, str. 24
     AutorLeoš Drahota
     NázevŠumavský obr Rankl Sepp
     Rok vydání2011
     Místo vydání
     Další upřesněníčlánek z internetu
     Odkazhttp://www.moskyt.net/sumavsky-obr-rankl-sepp
     Datum citace internetového zdroje15.7.2015
     AutorStach Jiří
     NázevJména "po chalupě" na Stašsku k r. 1837
     Rok vydání1970
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     15.7.2015 16:11 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 16.7.2015 21:55
     doxa (Jan Škoda) 19.11.2023 21:33
     pepino 14.12.2021 13:12