Mlynář si myslí, že zrno roste jen pro jeho mlýn.
(německé přísloví)

Radimského, Šafaříkův, Městský mlýn

Radimského, Šafaříkův, Městský mlýn
266
Na Přístavě
Nymburk
288 02
Nymburk
Nymburk
50° 11' 4.3'', 15° 2' 32.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Šafaříkův mlýn patří k posledním dochovaným říčním mlýnům ve středočeském kraji. Podobný mlýn se nachází v Hoříně a Nezabudicích. Ani jeden ze jmenovaných však nemá zachovanou mlýnskou hranici, která u takových mlýnů bývala mnohonásobná.
Labe
nepřístupný

Obecná historie:

První písemná zmínka o městě Nymburk pochází z roku 1219. První zprávu o mlýnu máme z roku 1547, kdy jej Ferdinand I. městu Nymburku zkonfiskoval - snad za účast na povstání. Záhy však navrátil mlýn do rukou města a měsťanům účast na povstání odpustil. Kuča uvádí, že „od 13. století byly významným prvkem města velké mlýny na Labi“. Toto tvrzení však žádnou písemnou zmínkou nedokládá. Mlýn v letech 1566, 1589, 1595 a 1634 prošel několika opravami. Zvláště roku 1634, kdy jej nejspíš výrazně poškodili Sasové, kteří dobili město. Poté se hned roku 1640 dozvídáme, že „Švédové spálili most a městské mlýny“. Podle prvního tereziánského katastru z roku 1757 byl „obecní mlýn o 10 kolech na stálé vodě s 1 stoupou na nestálé vodě a pilou na stálé vodě“. V roce 1758 město prodalo mlýn s pozemky Janu Šulcovi za 2650 zlatých s ročním nájmem 900 zlatých. Roku 1766 koupil objekt v dražbě Filip Brzorád, ale záhy jej prodal Karlu a Kateřině Šubrtovým. Nestalo se tak ovšem dřív než po roce 1787. Tento letopočet totiž najdeme na druhotně použitém stropním průvlaku v patře mlýna, na němž stojí: „LETA PANNE MDCCLXXXVII“ a v druhé kartuši „NAKLADEM PANA BRZORADA FILIPA“. Jako další majitele literatura uvádí Antonína a Františka Vávrovu, Václava Radimského z Čelákovic a konečně Františka Šafaříka. Posledně jmenovaný nechal mlýn v letech 1866 – 1878 přestavět a zmodernizovat. Například zde postavil tři turbíny s tím, že nadále ponechal jedno vodní kolo železné a čtyři dřevěná. Vodní kola i turbína ztratily smysl po roce 1923, kdy se v rámci splavnění Labe vybudovalo zdymadlo. V nové vodní elektrárně se nacházelo pět vertikálních turbín. Šafaříkův mlýn začal pohánět elektromotor o výkonu 36 KW. (Elektřinu měl zdarma z elektrárny, která mu znemožnila další využití vodní síly). Mlýn pracoval až do roku 1989, kdy jeho provoz skočil.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1916 - Alfons Radimský dostal pokutu 500 K za přijímaní obilí ke mletí bez mlecích výkazů. V případě nedobytnosti vězení 3 týdny. (RR)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Radimský
 • Šafařík

Historie mlýna také obsahuje:

1916 - Alfons Radimský (RR)

1939 - František Šafařík (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   vícepodlažní
   Současný mlýn má podobu komplikované srostlice několika budov s velmi složitým a dlouhým vývojem. Mlýn sestává z barokního jádra, k němuž se ze severu připojuje pětipodlažní neogotická budova nového mlýna. Barokní část s nadstaveným patrem kryje pultová střecha. Z východu se pak ke mlýnu pojí dvoupatrová obytná část.
   Stavební vývoj mlýna provází velice dlouhá historie, která podle písemných zmínek začíná již v polovině 16. století a lze předpokládat, že mlýn zde stál již dříve. Pozdně gotickou podobu mlýna setřela třicetiletá válka, kdy budovu roku 1640 vypálili Švédové. Některou z oprav mlýna provedl Filip Brzorada v roce 1787, jak uvádí dvě kartuše na trámu v patře objektu. Představu o podobě mlýna před přestavbou nám může zprostředkovat veduta, pocházející přibližně z roku 1840. Budovu nechal po polovině 19. století rozšířit novostavbou pětipodlažní mlýnice František Šafařík. V době modernizace mlýna 1914 – 24 sňali v barokní části mlýna mansardovou střechu a stavbu zvýšili o patro. František Šafařík, zřejmě syn výše zmíněného mlynáře, nechal roku 1943 vybudovat obytnou část na východní straně srostlice budov.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • existující torzo uměleckého složení
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   1906: 14 franc. kamenů, 16 stolic válců, zaměstnáni 4 stárci, 20 dělníků
   Dochovaný
   • pila
   Při mlýně bývala pila. Viz dobová ikonografie.
   • jez
   • náhon
   • odtokový kanál
   Kvůli vodě pro mlýn musel na Labi vzniknout jez. Na Indikační skice z roku 1842 má jez červenou barvu, což značí, že jej postavili z nespalných materiálů. Na vedutě z roku 1840 však jez vypadá jako dřevěný. Než se v roce 1923 postavilo zdymadlo, stál na okraji města „starý pevný jez staropražského typu, který poskytoval energii dvěma mlýnům“. Dnes náhon již neexistuje. Při regulaci Labe jej zavezli.
   Popis
   Popis
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   vícenásobná
   • pískovcový kámen | Počet:
    • periodická
    • čistírenský vysévač | Počet: 1
    • moučný vysévač | Počet: 1
     • dvouskříňový
     4
     1
     • hadicový / tlakový filtr
     • šneková
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet: 10
     • AutorKlempera Josef
      NázevVodní mlýny v Čechác II.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnístr. 225-226
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera Josef
      NázevVodní mlýny v Čechác II.
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnístr. 225-226
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorSteinbauer Jan
      NázevO předcích zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.steinbauer.biz/familytree/Brzorad.htm
      Datum citace internetového zdroje8. 8. 2014
      AutorRudolf Šimek
      NázevMlýn jako krajinotvorný prvek v barokní době
      Rok vydání2011
      Místo vydáníOlomouc
      Další upřesněnídiplomová práce

      Místo uloženíNárodní archiv, 3. oddělení
      Název fonduMlynářské ústředí
      Název archiválie
      Evidenční jednotka313
      Inventární číslo, signaturainv. č. 3201
      Místo uloženíNárodní archiv, 3. oddělení
      Název fonduMlynářské ústředí
      Název archiválie
      Evidenční jednotka313
      Inventární číslo, signaturainv. č. 3201

      Něco o rodině Brzorádů, kteří mlýn svého času vlastnili zde: http://www.steinbauer.biz/familytree/Brzorad.htm

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      30.5.2012 19:48 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Radomír Roup (Radomír Roup) 10.7.2018 09:59
      doxa (Jan Škoda) 19.2.2023 23:51
      kolssteyn 12.2.2015 15:55