Jsou hladoví jako mlynářovy slepice.
(saské přirovnání)