Vodu, která uplynula,
mlynáři nepouštějí na mlýn.
(české přísloví)