Mlynář nebere nic, než svoji míru a svou věc.
(baden-württemberské přísloví)