Škola bez kázně, mlýn bez vody.
(Jan Ámos Komenský, 1592 – 1670)

Doškův mlýn, Podvésní, Hrůzův

Doškův mlýn, Podvésní, Hrůzův
118
53
Mokré Lazce
747 62
Opava
Mokré Lazce
49° 54' 50.8'', 18° 1' 51.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Od roku 2003 opravován.
Opava
nepřístupný

Obecná historie:

Podvésní neboli Hrůzův mlýn v Mokrých Lazcích (později zvaný Doškuv mlýn) stával již v polovině 16. století, kdy Jaroslav Šíp z Bránice nechal zbudovat Zámecký mlýn ve Štítině. Během třicetileté války byl mlýn zpustošen a k roku 1629 se v pramenech uvádí, že z Podvésního mlýna zbylo jen místo, kde stával. Pusté „mlýnisko podvésní“ koupil roku 1647 polák Václav Vrabel a dal se do budování nového mlýna. Dokud stavěl, odváděl obci lazecké jen 1 zl. ročně na všechny berně a kontribuce. Teprve po deseti letech, roku 1657, kdy byl mlýn už náležitě dostavěný, platil mlynář co na jeho šacuňk 96 tol. připadlo. Roku 1691 měl mlýn 1 žoldr a 2 složení. Roku 1709 se na mlýně připomíná Matěj Haltar, který mlýn převedl Šimonu Klimanovi. Ten ale asi na mlýně nepobyl dlouho, protože se roku 1717 dal do soudního procesu se svou vrchností.
Roku 1731 v den sv. Michaela prodal Josef svob. pán z Bocku „mlýn lazecký Došek“ Janu Kubitovi za 150 zl. Při mlýně byly tehdy 2 složení s kašníkem a k mlýnu přináleželo i 10 čtvrtní luk a zahrad. K tomu mu pán přidal v nájem 3 čtvrtně role v rybníku „Pilném“. Poněvadž byl tehdy mlýn ve velmi špatném stavu, zavázal se mlynář vystavět nový mlýn na vlastní útraty z panského dřeva a to na jiném místě, totiž kus výše k louce kravařské „Gazdunce“. Jan Kubita při novém mlýně vybudoval i pilu. Mlynář byl povinen mleti zdarma panské obilí, nařezat ročně půl kopy panských klád, chovat jednoho panského psa nebo místo toho dát za něho čtvrtni ovsa. Místo všech daní císařských a zemských měl odvádět vrchnosti 18 tolarů.
Mlynář Jan Kubita z Doškového mlýna koupil v roce 1753 mlýn v Dolním Benešově (v tehdejším pruském Slezsku) a poté co obdržel povolení císařovny Marie Terezie se tam vystěhoval. V Doškově mlýnu v Mokrých Lazcích potom hospodařil jeho stejnojmenný syn. Toho hrabě Karel Josef z Hodic 8. ledna 1754 strčil do „kabátu“, poněvadž lovil ryby v řece Opavě i v mlýnské strouze. Mladý Kubita měl dáti pokutu 20 zl.
Roku 1797 přikoupil doškový mlynář František Kubita rybníček u svého mlýna. Po Kubitovi stal se majitelem mlýna František Klimeček, po kterém následoval roku 1820 František Čejka rytíř z Badenfeldu. Ještě téhož roku ale mlýn prodal Medardu Motykovi.
Na podzim roku 2003 koupil Doškuv mlýn pan Libor Cenek a započal s jeho opravou.

(Pavel Solnický)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1836 Medard Motyka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1930 Leopold Lhotan, mlýn a pila

Hospodářský typ mlýna
Námezdní
Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Wrabel
 • Kliman
 • Došek
 • Bock
 • Kubita
 • Moritz
 • Klimecký
 • Motika
 • Rohrich
 • Halla
 • Lhotan
 • Motyka
 • Vrabel
 • Haltar
 • Klimeček

Historie mlýna také obsahuje:

1647-1657 Václav Vrabel

-1709 Matěj Haltar

1709-1717 Šimon Kliman
1731-1753 Jan Kubita

1753 Jan Kubita ml.

 

Kubita Josef (od 1766)

Kubita František (1797 -1814)

Moritz Vilém (1814 – 1819)

Klimecký (Klimeček?) František (1819)

 podle http://mlynari.zrnkapisku.eu/mokre-lazce/

1820 František Čejka rytíř z Badenfeldu

1820-1836 Medard Motyka (Motika)

1930 Leopold Lhotan

2003 Libor Cenek


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • pila
      • výroba elektrické energie
      • náhon
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 2 kola na spodní vodu, hltnost 1,2 m3/s, spád 1,6 m, výkon 15 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1930: 2 kola na spodní vodu, hltnost 1,2 m3/s, spád 1,6 m, výkon 15 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorRadek Malohlava
      NázevDíl I. Gruss aus Stettin, Díl II. Historie domů 1282-1938
      Rok vydání2022
      AutorRadek Malohlava
      NázevDíl I. Gruss aus Stettin, Díl II. Historie domů 1282-1938
      Rok vydání2022
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 17 (Opava), s. 17
      AutorPavlína Nejedlíková - archiv
      NázevVodní mlýny na Moravě a ve Slezsku I. díl
      Rok vydání2007
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 188-189

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      22.10.2012 20:41 uživatelem dedeon

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 22.3.2023 14:24
      doxa (Jan Škoda) 11.6.2024 17:33