Dokud osel nese, je mlynáři milý.
(německé přísloví)