Má vždycky příliš málo té vody, která mu pohání mlýn
nebo příliš mnoho té, která mu ho ničí.
(německé rčení)

Poslední změny

1 1121 2241 3360 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4480