V olejném mlýně se olejnému semínku nedaří o nic lépe
než semeni plevele, které je pod ním.
(lužické přísloví)

Poslední změny

1 1168 2334 3501 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4667