Když člověk náhodou přijde do blízkosti mlýna nebo špýcharu,
ale nenajde tam žádnou práci, přesto na něm
zůstane ulpěný prach.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 1167 2333 3498 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4664