Vítr fouká, voda plyne, mlynář zná obojí.
(estonské přísloví)

Myslínský mlýn

Myslínský mlýn
26
Myslín
398 04
Písek
Myslín
49° 31' 57.2'', 14° 1' 27.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Dnes zcela adaptovaný mlýn na bydlení, avšak po architektonické stránce hodnotný objekt.
Skalice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1759 mlýn  na středníí vodě o třech složeních a jedné stoupě s inventářem, vše v dobrém stavu a se 4 strychy polí od orlické vrchnosti emfyteuticky zakoupil dosavadní nájemce Jiří Králík za 500 zl. Z mlýna povinen odvádět roční činži 21 zl., 2 strychy pšenice a 70 str. žita. Ve mlýně povinně melou osedlí z Myslína a Stražiště a orličtí poddaní z Pliškovic, Sochovic a Zalužan.

1784 bez výplatné ceny převzal syn František Králík

1801 po zemř. Frant. Králíkovi ujal mlýn, rozšířený o valchu, syn Bartoloměj Králík. Zároveň převzal dluh na činži 3 str. pšenice a 299 str. žita (tedy na penězích 1.053 zl.). Poněvadž byl povinen  i jinými výplatami, činila celá postupní cena 2.166 zl. 58 kr. Jelikož tak velkou částku nebyl schopen splácet, byl mu 1807 mlýn vrchností odňat.

1807 od orlické vrchnosti znovu zakoupil Jan Vaněk, mlynář z Nerestec za 4.210 zl. se stejnými povinnostmi jako dříve a k tomu s novou povinností mlít zdarma pro správce a čeládku myslínského dvora.

1822 převzala dcera Marie Vaňková s nast. manželem Dominikem Honsou, mlynářem v postupní ceně 2.000 zl. Nově uvedena pila, z níž se platí 10 zl. roční činže.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1852 koupili manželé František a Rosalie Černí za 7.800 zl.

1873-1875 přikoupili k mlýnu za 1.500 zl. polí

1875 postupní smlouvou převzal Jan Černý (od 1878 s manž. Annou) za 4.000 zl.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1919 postupní smlouvu získali manželé Antonín a Marie Černí

V roce 1930 vlastnil mlýn Ant. Černý.

1942 vdova Marie Černá

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Králík
 • Vaněk
 • Honsa
 • Černý

Historie mlýna také obsahuje:

1759-1784 Jiří Králík

1784-1801 František Králík

1801-1807 Bartoloměj Králík

1807-1822 Jan Vaněk

1822-1852 Dominik Honsa

1852-1875 František Černý

1875-1919 Jan Černý

1919-1942 Antonín Černý (RR)

1942- Marie Černá

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   1807: dole zprava místnost pro mleče, vlevo 2 světnice s kuchyní, jedna sešlá chalupa, kde kdysi valcha bývala, zahrada a sad
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • prostup pro hřídel vodního kola
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zajímavá je série kamenných prvků v podlaze mlýnice. Vzhledem k jejich umístění je nepochybné, že pozůstatek mlýnské hranice. z půdorysu těchto kamenných prvků lze dovoit, že jde o zkrácené sloupy mlýnské hranice po zvýšení úrovně podlahy přibližně do nivelety, kde začínaly na sloupech dráže pro příčky lehčení.
    1759: 3 složení a stoupa
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    • valcha
    1759 stoupa
    1801 připomínána valcha, 1807 uvedena jako zaniklá
    1822 nově zřízena pila
    • lednice
    Náhon byl v nedávné době obnoven, ale kvůli netěsnosti není využíván.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1807: kola na vrchní vodu
    V roce 1930 byla u mlýna dvě kola na svrchní vodu o hltnosti 320 l/s na spádu 3,2 m a výkonu 8,8 HP.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1807: kola na vrchní vodu
    V roce 1930 byla u mlýna dvě kola na svrchní vodu o hltnosti 320 l/s na spádu 3,2 m a výkonu 8,8 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, s. 10
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, s. 10
    AutorJan Toman
    NázevDějiny zemědělských usedlostí na středním Mirovicku
    Rok vydání1948
    Místo vydáníMirovice
    Další upřesněnís. 168-169

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    8.7.2012 16:33 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Radim Urbánek 20.7.2015 19:01
    Radomír Roup (Radomír Roup) 15.6.2018 09:50
    doxa (Jan Škoda) 9.1.2023 10:08