Voda, která už protekla, nepohání mlýn.
(portugalské přísloví)

Černoleský, Podčernoleský mlýn

Černoleský, Podčernoleský mlýn
2
Radíkovice
256 01
Benešov
Benešov u Prahy
49° 46' 12.0'', 14° 42' 7.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Přestavená budova bývalého mlýna slouží od konce 19. století pouze k obytným účelům.
Na hrázi Černoleského rybníka
Benešovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je evidován berní rulou na konopišťském panství.

1670 Podčernoleský mlýn u cihelny

1715 mlýn o 1 složení

Tereziánský katastr pak popisuje mlýn jako jednokolový s 1 stoupou. 

2. pol. 18. stol. o 1 kole se stoupou, později o 2 kolech

1795 hrabě František Josef z Vrtby mlýn o složeních prodává, 2. 1. 1796 v dražbě koupili Matěj  a Rosálie Pilátovi za 508 zl. rýn. a 30 kr., budou platit 29 1/2 kr. činže a odvádět strych ječmena do pivovaru. Mlynář byl povinen odebírat z panské pálenice 40 žejdlíků pálenky. K mlýnu náleží 21 strychů polí  a luk.

16.6.1825 se schovanka neteř Marie Sazimová provdala za  Antonína Tobiáše z Říčan , manželé PIlátovi jim mlýn v hodnotě 400 zl. přenechali

20.10.1845 manželé Tobiášovi prodali mlýn Františku a Kateřině Netrefovým

 

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

Manželé Netrefovi na mlýně hospodařili pouhé čtyři roky, František Netrefa patrně zemřel, jelikož 21. února 1852 prodala Kateřina Netrefová mlýn manželům Františku a Petronile Koubovým za 5 900 zlatých.

Manželé Koubovi drželi mlýn ve vlastnictví čtyři roky a 16. ledna 1856 jej prodali Janu Pedinovskému za 7 150 zlatých. V té době patřilo ke mlýnu: 8 jiter 108 sáhů poli, jedno jitro 908 sáhů luk a zahrad.

Jan Peclinovský se oženil s Kateřinou Maříkovou z Benešova, která se 26. dubna 1859 stala spolumajitelkou mlýna v ceně 4 725 zlatých. Společně hospodařili deset let

Po úmrtí Jana Peclinovského prodala Kateřina Peclinovská dne 13. února 1869 mlýn Josefu a Marii Magdaléně Janovským z Třeběšic za 7 500 zlatých. Ve mlýně bylo: šest násypek, pět pytlíků, železný sochor, kleště podpinací, dva voškrdy, deset špicí, dvě železná dláta, želízko, šest žejbrování, dvě tíhy, mejtnice, čtvrtce, fofrovací mlýnek, kadečka, dvě síta, truhla v mlýnici a mlynářský dvojí stroj

Manželé Janovští hospodařili 13 roků, dne 28. června 1882 prodali mlýn s hospodářstvím Josefu a Františce Mikoláškovým.

Od nich mlýn koupil 3. června 1884 majitel konopišťskéřio panství kníže František Eugen z Lobkovic.

Konopišťské panství koupil 17. března 1887 arcivévoda František Ferdinand d'Este, který zdejší mlýn nechal zrušit

Mlýn byl na konci 19. století přebudován na hájovnu. 

V 1. desetiletí 20. stol. nechal František Ferdinand mlýn přestavět na byty pro cihlářské dělníky v nové cihelně.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pilát
 • Tobiáš
 • Netrefa
 • Kouba
 • Peclinovský
 • Janovský
 • Mikolášek

Historie mlýna také obsahuje:

do roku 1796 - panství Konopiště

1796-1825 - Matěj a Rosálie Pilátovi

1825-1848 - Antonín a Marie Tobiášovi

1848-8852 - František a Kateřina Netrefovi

1852-1856 - František a Petronila Koubovi

1856-1859 - Jan Peclinovský

1859-1869 - Jan a Kateřina PeclinovštI

1869-1882 - Josef a Marie Janovští

1882-1884 - Josef a Františka Mikoláškovi

1884-1887 - panství Konopiště (Fr. Lobkovic)

1897 - panství Konopiště (František Ferdinand d'Este) - mlýn zrušen


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Před 1750 jedno složení, později dvě
     Zaniklý
     • stoupa
     • rybník
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisPřed 1750 o jednom kole, později o dvou
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisPřed 1750 o jednom kole, později o dvou
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorProvazník, Jiří
     NázevČernoleský rybník, mlýn a cihelna u Radíkovic, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
     Rok vydání2007
     Místo vydáníBenešov
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorProvazník, Jiří
     NázevČernoleský rybník, mlýn a cihelna u Radíkovic, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
     Rok vydání2007
     Místo vydáníBenešov
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     2.5.2015 16:09 uživatelem Šárka Janotová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 7.5.2015 22:23
     doxa (Jan Škoda) 12.5.2021 14:09