Dělej dobrou mouku a netrub na trubku.
(portugalské přísloví)