Je více uhlířů než mlynářů.
(německé přísloví)

Panský mlýn

Panský mlýn
15
Borovka
257 56
Benešov
Mlékovice u Neveklova
49° 46' 14.2'', 14° 31' 49.9''
Mlýniště bez mlýna
Po architektonické stránce zajímavý mlýn, který byl zachráněn díky fenoménu českého chalupářství.

Na začátku roku 2019 byl mlýn kompletně zdemolován.
Mlýn stojí asi 400 m jižně od obce Borovka, pod hrází Panského rybníka.
Tloskovský potok
nepřístupný

Obecná historie:

Historie mlýna je jistě poměrně stará, avšak zatím o ní nevíme téměř nic. Za druhé světové války bylo neveklovsko vystěhováno a sloužilo jako dělostřelecká střelnice. Mlýn v dezolátním stavu koupil v 60. letech profesor estetiky Dušan Šindelář. Mlýn vkusně opravil a žije zde dodnes.

Mlýn byl prodán a na začátku roku 2019 zdemolován.

x  x  x

Mlýn takzvaný Panský s popisným číslem 15, leží pod Panským rybníkem.
V Borovce se jedná o první mlýn na Tloskovském potoce. K ocejchování mlýna došlo již 19. srpna 1853. Mlýn s jedním složením v roce 1872 vyhořel. Doložitelnými majiteli byli na konci 19. století Josef Suchomel a Josef Trampota, zmiňovaní ve zprávě místodržitelství v Čechách z 4. února 1892. Tito páni dali 10. září 1880 přísežnou výpověď: „Mlelo se pouze tehdy, když bylo dost vody k provozování a dost meliva.“
Borovští mlynáři řešili v druhé polovině 19. století několik sporů. Tak například 19. srpna 1881 protokol, sepsaný ve mlýně v Borovce, podrobně líčí předchozí události: „Rozhodnutím c.k. místodržitelství ze dne 27. dubna 1876 byl Čeněk Daněk šlechtic z Esse povinen, aby voda z Panského rybníka na mlýny dolejší Antonína Jirouška, Josefa Morávce a soudruhů v takovém množství a takovém čase se vypouštěla, jak se před podáním stížnosti jejich dělo.“ Patrně se Čeněk Daněk, šlechtic z Esse a majitel Tloskovského panství jakož i mlýna, proti tomuto rozhodnutí odvolal a uspěl, neboť se dolejší mlynáři proti rozhodnutí z 5. září 1876 také odvolali a dočkali se 13. září 1877 nového komisionálního jednání po technické stránce v záležitosti vodní rozepře Tloskovského panství a dolních mlynářů. 31. července 1881 pak pravděpodobně pokračovalo se souhlasem okresního hejtmanství šetření z právního hlediska.
Napětí v obci panovalo nadále, neboť místodržitelství v Praze napsalo 4. února 1892 okresnímu hejtmanství v Benešově o odvolání mlynářů Antonína Jarouška, číslo popisné 14 v Borovce, Františka Čapka číslo popisné 10 v Mlékovicích, Jana Páryse číslo popisné 3 v Benicích a Karla Svobody s číslem popisným 5 proti Čeňku Daňkovi z Esse, majiteli panství Tloskov a Jiřímu Stellwagovi proti tamnímu rozhodnutí ze dne 22. března 1887, čís. 1700, kterým byl upraven odtok vody z náležejícího panství Tloskovského rybníka, tzv. Panského kat. č. 1988 ke mlýnům tuto jmenovaným a rozhodlo: „Každý majitel panského mlýna čp. 15 v Borovce jest zavázán, aby udržoval nejmenší výšku vody v rybníce 1, 4 m nad dnem rybníka, majitelům mlýnů čp. 14 v Borovce, čp. 10 v Mlékovicích, čp. 3 v Benicích a čp. 5 v Chrášťanech přísluší právo na odtoky od panského mlýna čp. 15 v Borovce a na odtoky ze žlabu Panského rybníka…“
Dne 6. října 1911 došlo k vodoprávnímu řízení, týkajícího se opravy jezu při Panském rybníce, který byl poškozen vodou. Při té příležitosti se znovu zasadil cejch.
Mlýn spadal pod Tloskovské panství, a tak se na něm vystřídalo ve 20. století několik zájemců. Provoz mlýna kontrolovali četníci z Neveklova při svých obchůzkách.
Za druhé světové války ho pronajímal JUDr. Oskar Daněk. Losenický opět vychází z vyprávění místního pamětníka pana Brůžka: „Manželé Blohavovi pekli chleba do roku 1911, pak mlel nájemce Jan Kříž, po něm Havlík, asi od roku 1923/1924 Václav Kysela. Byl bezdětný a mlel do zřízení vojenský cvičiště SS v roce 1943. Němci zařízení odvezli a mlýnská budova zůstala prázdná. Pan Kysela se na mlýn vrátil roku 1945, ale byl starý. Koupili s manželkou domek v Neveklově, kde pak zemřel.“ K obnově mlýna nedošlo. 12. dubna 1946 komise ONV zjistila, že mlýn nelze znovuzřídit, neboť si Státní rybářství zabralo z majetku panství prázdný a zpustlý mlýn a používá ho jako hájovnu. Poté Státní rybářství prodalo mlýn Dušanu Procházkovi, doktoru estetiky z Prahy, který budovu opravil.

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1840 Václav Vodička

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1872 mlýn vyhořel

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1930 Václav Kyselka

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1939 - majitel JUDr. Oskar Daněk, nájemce Václav Kysela (RR)

K roku 1947 nebyl již mlýn pro malý spád vody v provozu.(ŠJ)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kyselka
 • Suchomel
 • Trampota
 • Blohava
 • Kříž
 • Havlík
 • Vodička

Historie mlýna také obsahuje:

Josef Suchomel

Josef Trampota

1840 Václav Vodička

1939 - JUDr. Oskar Daněk (RR)

nájemci:

-1911 Blohava

Jan Kříž

Havlík

1923/1924 Václav Kysela

1930 Václav Kyselka

V druhé polovině 20. století mlýn vlastnil prof. Dušan Šindelář, profesor estetiky

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  08 2019
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    • zdobený zděný štít
    • dveře
    • vrata, brána
    • dveře
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Mlýn měl v minulosti nejspíš pouze jedno vodní kolo. Tuto informaci je potřeba potvrdit archivním průzkumem. Na dvoře mlýna stojí zbytek hřídele vodního kola, která slouží jako špalek na sekání dříví.
    s jedním složením
    • normální znamení
    • rybník
    • lednice
    Mlýn stojí přímo pod hrází Panského rybníka. V minulosti vedl k vodnímu kolu pouze krátký dřevěný vantrok. Kolo zde muselo být poměrně velké.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,084 m3/s, spád 6,4 m, výkon 4,68 k.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet:
    • AutorMinistersto financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 18
     AutorMinistersto financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 18
     AutorLenka Kletečková
     NázevMlýny a mlynáři vysídleného území Neveklovska 1. poloviny 20. století
     Rok vydání2016
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníbakalářská práce na katedře PVH FFUK
     Odkazhttps://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/80310
     Datum citace internetového zdroje07 2021

     Místo uloženíSOkA Benešov
     Název fonduONV Benešov
     Název archiváliePrůvodní zpráva k směrnému plánu pro obec Stranný
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uloženíSOkA Benešov
     Název fonduONV Benešov
     Název archiváliePrůvodní zpráva k směrnému plánu pro obec Stranný
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     15.5.2012 20:20 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Radomír Roup (Radomír Roup) 21.6.2018 15:27
     Šárka Janotová 20.4.2017 15:42
     doxa (Jan Škoda) 15.1.2024 09:10