Uber ještě jednou, říká mlynář.
(anglické přísloví)

Dolejší mlýn

Dolejší mlýn
7
Víska
33501
Plzeň-jih
Víska
49° 29' 21.4'', 13° 39' 39.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn na Bílém potoku ve Vísce, nedávno opraven a přestavěn, bohužel v příliš tvrdém a sterilním stylu.
40 m jižně od kapličky ve Vísce
Bílý potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1652-1679 Kateřina, mlynářka dolejší (manželka mlynáře)

1652 Anna, mlynářka dolejší (patrně matka mlynáře)

1654 (Berní rula) Jiří mlynář, 25 strychů polí

1662 mlynář Jiřík s Kateřinou

1674 syn Vavřinec, svatba s Dorotou, dcerou Martina Vavříka z Kladrubec

1694 Vavřinec zemřel ve věku 40 let

1695 Jakub Dolejší s manželkou Barborou

1700 Jakub Jiřenec

1703 Jakub Víšek

1708 se Jakub Dolejší oženil s Marianou

1715 byl Jakub již mrtev, do r. 1725 vdova Mariana

1715-1744 Vojtěch Dolejší, Jiřinec s manželkou Kateřinou

1756-1766 Jakub Dolejší s Veronikou

1791 Alžběta Mlynaříková

1792-1804 Matěj Mlynaříik a Alžběta

1806-1808 II. manželka Kateřina

Jakub Mlynařík

1816-1819 Matěj Mlynařík

1828-1840 Jan Kozák

1837 Matěj Mynařík

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1873 Josef Vlk

1876, 1879 stížnosti na mlynáře ve Čmelínech, že nadržuje vodu pomocí námětků výše, než má povoleno, čímž zdejšímu mlýnu škodí zpětná voda. Komise zjistila, že skutečně u jednoho kola sahá zpětná voda do výše 13 cm a u druhého 8 cm, situace však byla jen těžko řešitelná, jelikož při rychlejším průtoku by měl nedostatek vody mlýn čmelínský. Bylo proto navrženo zjistit, který mlýn je starší a ten upřednostnit nebo ve Vísce zmenšit průměr vodních kol.

k mlýnu náleželo 9,5 ha polí, 3,4 ha luk, 1,1 ha lesa, ve mlýně chovali 2 koně, 4 krávy a prasata

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1915 František Vlk

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930-1931 František Vlk

1935 ukončen provoz

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

přestavěn na skladiště

opraven a zcela přestavěn

ing. Holaj

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mlynář
 • Vlk
 • Mynařík
 • Minařík
 • Dolejší
 • Víšek
 • Mlynařík
 • Jiřenec
 • Kozák

Historie mlýna také obsahuje:

1652-1674 Jiří Dolejší

1674-1694 Vavřinec Dolejší

1695-1715  Jakub Dolejší, Jiřenec, Víšek

1715-1744 Vojtěch Dolejší, Jiřinec

1756-1766 Jakub Dolejší

1791-1804 Matěj Mlynaříik, Minařík

Jakub Mlynařík

1816-1819 Matěj Mlynařík

1828-1840 Jan Kozák

1837 Matěj Mynařík

1873-1879 Josef Vlk

1915-1931 František Vlk

2010 ing. Holaj

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  02 2020
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1915: 2 česká složení
    až do konce provozu zařízen archaicky
    • stavidlo
    • náhon
    • jalový žlab
    • rybník
    • akumulační nádržka
    Nádrž na Bíílém potoku přímo ve vsi nad mlýnem
    Nadýmáček (Mlýnský rybník) nad mlýnem je opatřen otevřeným stavidlem, kudy dnes proudí voda Bílého či Liškovského potoka do potoka Vísky.
    1876, 1879 stížnosti na mlynáře ve Čmelínech, že nadržuje vodu pomocí námětků výše, než má povoleno, čímž zdejšímu mlýnu škodí zpětná voda. Komise zjistila, že skutečně u jednoho kola sahá zpětná voda do výše 13 cm a u druhého 8 cm, situace však byla jen těžko řešitelná, jelikož při rychlejším průtoku by měl nedostatek vody mlýn čmelínský. Bylo proto navrženo zjistit, který mlýn je starší a ten upřednostnit nebo ve Vísce zmenšit průměr vodních kol.
    1935 při výstavbě silnice procházející obcí byl potok Víska přeložen do míst někdejšího odtoku z lednice Dolejšího mlýna a zregulován.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,96 m3/s, spád 3,8 m, výkon 3,2 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,96 m3/s, spád 3,8 m, výkon 3,2 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 8
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 8
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Siblík
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 216
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorVendula Hnojská
    NázevToulky po vodě - mlýny na přítocích Úslavy
    Rok vydání2011
    Místo vydáníBlovice
    Další upřesněnís. 90, 99
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorPetr Rožmberský
    NázevO mlýnech na potoku Víska II.
    Rok vydání2010
    Místo vydáníBlovice
    Další upřesněníJižní Plzeňsko - Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích VIII./2010 s. 53-56
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    4.2.2020 10:32 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 4.2.2020 19:37