Když mlýn stojí, tancují osli.
(německé přísloví)

mlýn v Doubici; Daubitzer Mühle

mlýn v Doubici; Daubitzer Mühle
5, 109
Doubice
407 47
Děčín
Doubice
50° 53' 18.5'', 14° 27' 23.6''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn zmiňovaný již v 18. století stál v západní části obce Doubice na parcele č. 30, asi 250 m jihozápadně od místního kostela se hřbitovem. Ze mlýna se dochoval náhon s umělým vodopádem.
západní část obce
Doubický potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zaznamenán již na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768.

Rok 1785 – mlýn uváděn v soupise poddaných pod čp. 109, mlynář Johann Christoph Simchen (věk 53, narozen 1732), manželka Rosina (52), děti Brigitte (20), Joseph (19 – narozen 1766), Elena (18) Anton (19), Ignatz (17) a Agnes (14). Od roku 1794 je u mlýna uváděna také pila.

Johann Christoph Simchen zemřel v roce 1800. Mlýna se nejprve krátce ujal mladší syn Ignatz s manželkou eleonorou a dětmi Ignatzem a Brigittou.

V roce 1802 se na mlýn vrátil nejstarší syn Joseph Simchen s manželkou Theresií, rozenou Richter. Manželé sem přišli s devítiletou dcerou Brigitte z obce Podluží (Grund), která byla rodištěm Theresie Richter. Společně s nimi sem přišel také Theresiin otec Anton Richter (věk 64 roků). Na mlýně dále žila mlynářova mladší sestra Agnes a v průběhu roku 1802 se zde manželům narodila druhá dcera Franziska. Joseph Simchem měl evidovány živnosti mlynář a pilař.

V roce 1806 došlo v obci k přečíslování domů, mlýn dostal nové čp. 5.

Od roku 1817 je na mlýně uváděn manžel mlynářovi starší dcery Brigitty Franz Zimmer, který pak v roce 1819 převzal od svého tchána mlýn s pilou. Manželům Zimmerovým se na mlýně postupně narodily děti Brigitte, Franz, Theresie, Anton, Franziska, Helena, Maria a Johann.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Franz Zimmer provozoval mlýn do roku 1852, kdy ho převzal druhorozený syn Anton Zimmer, narozený v roce 1825. Anton byl společně s otcem uváděn jako mlynář již od roku 1843.

V roce 1870 koupil mlýn s pilou Adolf Kunze narozený v roce 1841 v obci Rožany (Rosenhain) čp. 1 jako syn hospodského. Jeho ženou byla Emilia rozená Michel z Doubice. V únoru 1875 se jim zde narodila dcera Maria Theresia, která zemřela v 16 letech v červenci 1891 na tyfus. Adolf Kunze zemřel 26. 7. 1895 ve věku 54 roků na zánět mozku. V matričních zápisech je u něj uváděno, že byl majitelem pily čp. 5. Za něj zde mlýn už nebyl zmiňován.

Vdova Emilie pilu brzy prodala, již v roce 1898 je zde jako pilař a majitel domu čp. 5 zmiňován Peter Paul Leitschek (1. 1. 1860 – 15. 12. 1927), původem z Dolní Chřibské, kde se narodil jako syn dráteníka. Jeho první manželkou byla Augusa Wilhelmina rozená Richter (7. 10. 1859 – 5. 1. 1904), která byla dcerou pilaře Antona Richtera z Dolní Chřibské. V prosinci 1898 se zde manželům narodil syn Wilhelm Paul, který zemřel v lednu 1900 na zánět mozkových blan. Augusta Wilhelmina zemřela již začátkem roku 1904 ve věku 44 roků na tuberkulózu. Pater Paul Leitschek se znovu oženil, 14. 9. 1908 se jeho druhou ženou stala Theresia Palme, dcera Aloise Palmeho, majitele vodního provozu v Mařeničkách čp. 41, který byl původně založen jako mlýn, ale za Palmeho již sloužil jiným účelům. Manželům se na pile v Doubici 3. 1. 1910 narodil syn Wilhelm Franz, který však zemřel již 17. 2. 1910.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Peter Paul Leitschek byl posledním provozovatelem vodního díla v Doubici čp. 5, fungujícího původně jako mlýn, později jako pila. Zemřel v prosinci 1927 v nedožitých 68 letech. Po jeho smrti již pila nebyla provozována, na seznamu vodních děl z  roku 1930 již vodní provoz v obci Doubice čp. 5 není uveden.

Budova mlýna byla zbourána v průběhu 50. let. Na leteckém snímku z roku 1950 jsou vidět budovy usedlostií v zachovalém stavu se střechou, letecký snímek z roku 1960 ukazuje již prázdé místo se siopami po budovách.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Po mlýně se dochoval náhon a umělý vodopád na náhonu před vtokem k vodnímu kolu. Pozemek, kde stály budovy, byl přeměněn na louku. Na místě jsou dosud viditelné stopy po budově.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Simchen
 • Zimmer

Historie mlýna také obsahuje:

1785 – 1800 Johann Christoph Simchen

1800 – 1802 Ignatz Simchen

1802 – 1819 Josef Simchen

1819 - 1852 Franz Zimmer

1852 – 1870 Anton Zimmer

1870 – 1895 Adolf Kunze

Emilie Kunze, vdova

1898 – 1927 Peter Paul Leitschek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  06 2020
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
    Na mapách stabilního katastru zakreslena budova ze splaného materálu.
    • prostup pro hřídel vodního kola
    • klenba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    Na konci náhonu před vtokem vody ke kolu byl umělý vodopád vysoký asi 3 m, který se dochoval.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorInternet, SOA Litoměřice
    NázevMatriky a další archiválie, obec Doubice (Alt Daubitz)
    Rok vydání
    Místo vydáníStátní oblastní archiv v Litoměřicích
    Další upřesněníe-badatelna, digitalizované matriky
    Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
    Datum citace internetového zdroje24. 6. 2020
    AutorInternet, SOA Litoměřice
    NázevMatriky a další archiválie, obec Doubice (Alt Daubitz)
    Rok vydání
    Místo vydáníStátní oblastní archiv v Litoměřicích
    Další upřesněníe-badatelna, digitalizované matriky
    Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
    Datum citace internetového zdroje24. 6. 2020
    AutorInternet
    NázevUmělé vodopády
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníDoubický vodopád
    Odkazhttp://www.vodopady.info/cz/umele/Umele.php?page=doubicky
    Datum citace internetového zdroje24. 6. 2020

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    24.6.2020 15:06 uživatelem cestovatelka

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 25.6.2020 18:30