Dvořané a mlynáři rádi slyší íhahá.
(německé přísloví)