Všechno co má je vodní a větrný mlýn
s malým keřem přede dveřmi.
(holandské rčení)