Voda, která už protekla, nepohání mlýn.
(portugalské přísloví)