Kdo staví mouku na slunce, musí dávat pozor na déšť.
(surinamské přísloví)

Bartošovický, Bönischův mlýn

Bartošovický, Bönischův mlýn
208
Bartošovice
742 54
Nový Jičín
Bartošovice
49° 41' 15.9'', 18° 2' 21.6''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn je rekonstruován po požáru v r. 1933, Je zde nekompletní mlýnská technologie z těchto let a původní Francisova turbína. Mlýnská technologie byla zrestaurována provozuschopného stavu.
na samém pokraji obce Bartošovice
Odra
16881/8-2058
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1581 urbář hukvaldského panství, mlýn o 3 složeních, platí 75 zl. a 24. zl. za vykrmení 4 prasat

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

První písemná zmínka o takzvaném Oderském mlýně se nachází v urbáři panství v Bartošovicích (Partschendorf) z roku 1678.

12.12.1828 hraběnka Josefa Pachtová odprodala mlynáři Ignáci Bönischovi (* 30. 12. 1798 Kunín, † 8. 7. 1870 Bartošovice). Tohoto majitele připomíná také pamětní deska na čelní straně mlýnské budovy. Ignác samotný byl třikrát ženatý a měl 24 dětí. Rodina patřila k nejvýznamnějším selským rodům v regionu. Kromě Oderského mlýna vlastnili také Dolní mlýn v Kuníně a Velký mlýn v Odrách. Skrze sňatky byli spřízněni s rodem Dittrichů z kunínského zámku či rodinou Ignáce Schustaly, zakladatele Kopřivnické vozovky, pozdější automobilky TATRA.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1884-1889 mlýn přestavěn

Mlýn v roce 1928/29 vyhořel.

1930 Alfréd Bönisch

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

květen 1945 posl. majitel Alfréd Wilhelm Bönisch zastřelen na zahradě ruským vojákem

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Po odsunu německého obyvatelstva byl mlýn i s přilehlými pozemky svěřen do péče národního správce. V 50. letech již mlýn kapacitně nevyhovoval a v roce 1956 zde mletí mouky skončilo.
Dále sloužil už jen pro přípravu krmných směsí pro dobytek. V roce 1959 se areál mlýna stal součástí JZD Bartošovice.

V roce 1968 přešel mlýn pod správu Vysoké školy veterinární, která ještě do roku 1972 provozovala výrobu krmných směsí.
Areál postupně chátral a sloužil již jen sporadicky (pro časté poruchy) k výrobě elektřiny malou vodní elektrárnou.

V roce 1996 koupil na základě restitučních nároků vodní mlýn včetně přilehlých pozemků Vladan Mácha s rodinou.

O rok později zasáhla Bartošovice stoletá velká voda, která zatopila i interiér mlýna a ještě zhoršila již tak špatný stav nemovitosti i vodního náhonu.

2005 MVE, majitel Vladan Mácha

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bönisch
 • Fritzler

Historie mlýna také obsahuje:

-1788 Anna Fritzlerová

1788 panský

1827- Ignác Bönisch st.

Jan Bönisch

1930-1946 Alfréd Bönisch

2005 Vladan Mácha

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   přestavěn 1884-1889, zvýšen o patro, v dnešní podobě po požáru 1928
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • krov
   • dveře
   • schodiště
   • existující umělecké složení
   Vertikální Francisova turbína převádí pohonnou energii přes pravoúhlý paleční převod na horizontální předlohovou transmisi. Od té je rozváděna řemeny na asynchronní generátor a hlavní mlýnskou transmisi ve spodních prostorách mlýna. Ta má kluzné uložení systému Sellers v ložiskách na cihelných patkách. Ploché kožené řemeny od hlavní transmise roztáčí jednotlivé mlýnské stroje. Pohon strojů na vyšších podlažích je realizován přes další rozvodovou transmisi hnané od hlavní. Její uložení - taktéž kluzné Sellersova systému avšak v ložiskových věšácích.

   1. podlaží:
   -- periodická loupačka výrobce Leopold Kašpar - Šternberg na Moravě z počátku 30. let 20. stol.
   -- řemeslně vyrobená horizontální míchačka
   -- kamenné mlecí složení s umělými kameny cca 20. léta 20. stol.,

   2. podlaží
   -- pytlovací lávky a zásobníky - poč. 30. let 20. stol.
   -- skříňový ssací filtr

   3. podlaží (podstřeší)
   -- aspiratér se žejbrem a koukolníkem, výrobce pravděpodobně Jos. Prokop a synové - Pardubice, 20. léta 20. stol.
   -- reforma dvojitá, výrobce Josef Prokop a synové - Pardubice z počátku 30. let 20. stol.
   -- rovinný vysévač dvouskříňový, výrobce Josef Prokop a synové - Pardubice, poč. 30. let 20. stol.
   -- rovinný vysévač jednoskříňový dvojitý, neznámý výrobce (může se jednat: Gabriel Žižka - Praha, nebo Antonín Jeřábek - Velké Meziřící), konec 20. let 20. stol.
   -- automatická váha výrobce asi Gabriel Žižka - Praha z 30. let 20. stol.
   -- odlučovací větrová komora
   -- filtr typu autokap k reformě

   -- Ve všech patrech spatříme množství kapsových dopravníků pro vertikální dopravu a šnekové dopravníky pro horizontální dopravu z poč. 30. let 20. stol.
   D. Veverka - popis zařízení Bartošovického mlýna

   Část mlýnské technologie (stroje: rovinné vysévače, reforma, loupačka, koukolník a aspiratér se žejbrem) zrestauroval, nakonzervoval a uvedl do provozuschopného muzejního stavu
   restaurátor strojů David Veverka v roce 2014.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   válcové stolice
   Zaniklý
   • pila
   • stoupa
   • pohon zemědělských strojů
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   Původní turbína dodnes vyrábí elektrickou energii přes generátor. Dříve byly ze mlýna za pomoci kladek a ocelového lana hnány zemědělské stroje.
   V 19. století zde pracovala na protějším břehu velká pila a pravděpodobně i stoupa. Kdy zanikla, není známo.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   • lednice
   • turbínový domek
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   PopisVertikální kašnová Francisova turbína, vyrobená v samém počátku 30. let 20. stol.
   instalovaná 1933
   1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,5 m3/s, spád 2,5 m, výkon 39 HP
   2005: 1x Francis, hltnost 1500 l/s, spád 2,5 m, výkon 28,86 kW
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   PopisVertikální kašnová Francisova turbína, vyrobená v samém počátku 30. let 20. stol.
   instalovaná 1933
   1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,5 m3/s, spád 2,5 m, výkon 39 HP
   2005: 1x Francis, hltnost 1500 l/s, spád 2,5 m, výkon 28,86 kW
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisOdtraněno po požáru 1929
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • jiný přírodní kámen | Počet: červená žula(?)
   • francouzský kámen | Počet:
    • periodická
    • válcový
    • dvouskříňový
    2
    1x osmirámečková (dvojitá)
    • sací filtr
    • autokap
    • větrová komora
    • cyklon
    • válcová
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • pytlový skluz - exteriér | Počet:
    • AutorJiří Tichánek - Pavel Šmíra
     NázevVodní mlýny na Novojičínsku
     Rok vydání2012
     Místo vydáníOstrava - Kunčičky
     Další upřesněnís. 8 - 12
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJiří Tichánek - Pavel Šmíra
     NázevVodní mlýny na Novojičínsku
     Rok vydání2012
     Místo vydáníOstrava - Kunčičky
     Další upřesněnís. 8 - 12
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 16 (Olomouc), s. 24
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJakub Mácha
     NázevVodní mlýn v Bartošovicích
     Rok vydání2015
     Místo vydáníJeseník nad Odrou
     Další upřesněníPoodří 2/2015, s. 24-29
     Odkazhttps://www.casopispoodri.cz/starsicisla/pdf/POODRI%202-2015.pdf
     Datum citace internetového zdroje01 2022
     Autorkol.
     NázevPo stopách technických památek
     Rok vydání2011
     Další upřesněnís. 36

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     12.5.2013 20:07 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     JakubM

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 30.8.2022 14:02
     doxa (Jan Škoda) 17.1.2022 12:37