Člověk musí mlít, když voda teče.
(švédské přísloví)

Prouzův mlýn

Prouzův mlýn
26
Suchovršice
542 32
Trutnov
Suchovršice
50° 31' 38.8'', 15° 59' 47.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn pochází z konce 17. století.
Úpa
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Léta 1696 Mikuláš Ludr, mlynář úpický, vystavěl sobě na obci s dovolením vrchnosti a obce suhovršické nový mlýn o dvou složeních. Z mlýna dávati měl ročně jednu kopu míšenskou obci Suchovršice, mlynáři dolnímu Smolikovskému 8 korců vejmelného za chalupníky suchovršické, mlynáři velkoúpickému za obec Suchovršice neb za osm sedláků 6 korců obilí sypáni a na panská prasata témuž mlynáři 5 kop peněz ročně odvozovati. Berní a robot byl prost. Jeho syn Jan nejprve mlynářem v Suchovršicích (léta 1696), potom v Bohuslavicích (léta 1706) byl.

Léta 1714 Jiřík Kejzlar koupil ten mlýn a verštat od tchána svého Mikuláše Ludra za 680 kop míšenských.

Léta 1737 ujal tento mlýn s pilou Jakub Kejzlar od Jiříka Kejzlara, otce svého, za 550 kop míšenských.

Léta 1745 Jakub Kejzlar s Josefem Náklíčkem, mlynářem tráckým, svůj mlýn prohandloval.

Léta 1747 koupil ten mlýn Josef Luder za 1.885 kop.

Velkému mlýnu v Úpici odváděly:

Suchovršický mlýn o dvou složeních na obilí 6 korců, prase dvouleté, z toho na penězích 5 fr. 50 kr. Kdyby mlynář v Suchovršicích mlýti nemohl, měli osadníci suchovršičtí mleti ve velkém mlýně v Úpici.

Dolnímu Smolikovskému mlynáři odvozovati měl ročně osm korců vejmělného za chalupníky suchovršické.

Dle urbáře z roku 1737

1809-1811 Antonín Luder

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Ve Vodní knize je psán majtel mlýna a pily Christian Prouza, od r. 1905 Bohuslav Prouza.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ludr
 • Kejzlar
 • Náklíček
 • Prouza
 • Luder

Historie mlýna také obsahuje:

1696 Mikuláš Ludr

Jan Ludr

-1714 Mikuláš Ludr

1714-1737 Jiřík Kejzlar

1737-1745 Jakub Kejzlar

1745-1747 Josef Náklíček

1747 Josef Luder

1809-1811 Antonín Luder

Christian Prouza

1905 Bohuslav Prouza

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  08 2015
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • náhon
    • odtokový kanál
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 jsou psána 3 kola na spodní vodu, průtok 2,6 m3/s, spád 1,8 m, výkon 26 k.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV r. 1930 jsou psána 3 kola na spodní vodu, průtok 2,6 m3/s, spád 1,8 m, výkon 26 k.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.suchovrsice.cz
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.suchovrsice.cz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1930
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Místo uloženíStátní okresní archiv Trutnov
    Název fondu
    Název archiválieVodní kniha
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura
    Místo uloženíStátní okresní archiv Trutnov
    Název fondu
    Název archiválieVodní kniha
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Vytvořeno

    30.11.2013 11:16 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 15.8.2017 07:53
    REAPERXCX 14.8.2017 23:34
    doxa (Jan Škoda) 2.12.2022 10:43