Qui vitat molam, vitat farinam.
(latinské přísloví)

Morávkův dolní mlýn

Morávkův dolní mlýn
48
Klášterní
Opatovice nad Labem
533 45
Pardubice
Opatovice nad Labem
50° 9' 0.9'', 15° 47' 54.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn v havarijním stavu. Statické narušení zdiva a krovu.
Opatovický kanál
39147 / 6-2119
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn vzniklý patrně na místě klášteřiště, při náhonu z Mlýnského potoka. V dnešní podobě klasicistní jednopatrová zděná stavba patrně z r. 1804 (lit. uvádí i rok 1732) s výtvarně hodnotným průčelím zdobeným pilastry ve vysokém řádu a rozměrnými štukovými znaky. Budova je součástí mladšího mlýnského areálu, technická památka od 3. 5. 1958.

Zdroj: http://www.brehy.unas.cz

Původně zde stál starší mlýn. Kdy přesně zanikl není známo. Když roku 1656 pobýval v Opatovicích český historik, katolický kněz a člen jezuitského řádu Bohuslav Balbín a objevoval zbytky ně­kdejšího kláštera, vypravoval mu tehdejší mlynář, co slyšel od svých předků sídlících na klášterním mlýně:
"Velikou prací a nákladem mohlo by se Labe jinou cestou uhnouti, ale po mém mlýně bylo by veta. Před osmdesáti a několika lety - tedy okolo roku 1570 - mlýny nenadále o půl noci se zastavily. Mlynář s chasounemálo udivenou vyšli ze mlýnice a tu spatřili, že celý tok labský hrne se do hrozné propadliny a žádné vody ku hnání kol není. Po půl hodině, když celá ta propast vodou se naplnila, Labe opět, jdouc svou cestou, počalo zase hnáti kola." (RR)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Původní středověký klášterní mlýn zničen zároveň s klášterem 1422.

1494 mlýn uveden v urbáři panství Pardubice a Kunětická Hora

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

druhý dřevěný mlýn se patrně nacházel za nynější stodolou

V r. 1840 vlastnil mlýn Wenzel Morawek.

1921 Josef Morávek, mlynář

1930 Josef Morávek, mlýn a elektrárna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Morávek

Historie mlýna také obsahuje:

1840 - Wenzel Morawek

1921, 1930, 1939 Josef Morávek

Při sestavování rodokmenu jsem zjistila, že moje 3xprababička se podruhé provdala za mlynáře z Opatovic jménem Antonín Podoba. Zatím jsem nalezla jen zápis, kde se přihlásil za otce svého nemanželského syna narozeného roku 1878. K jeho jménu je uvedeno "katolík mlynářský v Opatovicích č.48". Ve sčítacím operátu z roku 1890 je už 3xprababička (nar.1837) zapsána jako vdova Podobová. Zatím jsem nenašla další matriční záznam týkající se jeho osoby. Pouze záznam ze sčítacího operátu 1921, kde je v Opatovicích č. 48 uveden Josef Morávek (Plicová)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Památková ochrana omezena: bez mlýnice, špýcharu, pozůstatků hosp. budov a st. p. č. 10/2
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     Žádná položka není vyplněna
     Nezjištěn
     • výroba elektrické energie
     1930 mlýn a elektrárna
     • odtokový kanál
     • lednice
     • turbínový domek
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 2,815 m3/s, spád 3,1 m, výkon 88,5 k.
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 2,815 m3/s, spád 3,1 m, výkon 88,5 k.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 18
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 18
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     OdkazZdroj: http://www.brehy.unas.cz
     Datum citace internetového zdroje25. 12. 2013
     AutorJ. Pleskot
     NázevO mlýnech v Opatovicích n. Lab.
     Rok vydání1925
     Místo vydáníPardubice
     Další upřesněníKrajem Pernštýnův roč. V./1925, s. 84-85

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     25.12.2013 13:57 uživatelem Radomír Roup (Radomír Roup)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 8.10.2020 20:49
     Radim Urbánek 19.11.2020 23:00
     doxa (Jan Škoda) 8.6.2023 17:19