Ten pytel nepráší, který byl loni ve mlýně.
(estonské rčení)

Šiškův mlýn

Šiškův mlýn
21
Vanov
588 56
Jihlava
Vanov
49° 12' 44.4'', 15° 25' 22.4''
Mlýn s vodním kolem
Barokní mlýn byl svého času největším zařízením tohoto typu v rakouské monarchii. Památkově chráněný soubor staveb zachránila nákladná rekonstrukce, oceněná jako Stavba roku 2000, při níž byl mlýn přestavěn na luxusní hotel u golfového hřiště. Při obnově byly očištěny a doplněny zachované původní stavby, pro dotvoření atmosféry obnovena i některá provozní zařízení a okolní prostředí, včetně rybníka nad mlýnem na Telčském potoce s původním haltýřem a náhonu se dvěma mlýny. Ještě před několika lety údajně fungoval vodní náhon, nyní (2012) jsou dřevěná koryta zpuchřelá a nefunkční.
Telčský potok
16041/7-5378
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Šiškův mlýn byl postaven v roce 1477. Nápis nad vstupem do budovy z roku 1793 připomíná obnovu mlýna Josefem Procházkou. Nápis na kamenné desce nad vstupem, informující o obnově, doslovně zní: „Anno Domini 1793 hanc molam funditus aedificari curavit Josephus Prochaska, molitor, eiusdem domus possessor“  Za socialismu se mlýn jmenoval Žižkův a bývala zde pionýrská základna. Současná podoba pochází z let 1996 – 1999. Dnes mlýn slouží jako hotelové a rekreační zázemí golfového klubu.

 

 

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

vznikl v roce 1477.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Lánový rejstřík uvádí u Vanova pouze jeden mlýn, a to Šiškov - jeho majitelem byl Štěpán Šiškovský, jednalo se o mlýn s jedním složením.

1835 Antonín Procházka

V r. 1930 vlastnil mlýn, pilu a hospodářství Josef Šimek (RR).

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šiškovský
 • Procházka
 • Šimek

Historie mlýna také obsahuje:

1656 - 1679 Štěpán Šiškovský

1793 Josef Procházka

1835 Antonín Procházka

1930 Josef Šimek

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   zděná
   vícepodlažní
   Výtvarně pojatý barokní mlýn s vynikajícím řešením hmot a výzdobou. Hlavní stavení mlýna je doplněno hospodářskými budovami (chlévy, stodoly, pila) tak, že všechny objekty vymezují přibližně čtvercový dvůr. Hlavní mlýnská budova je zděná, patrová, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, postavená ve svahu a částečně podsklepená. Díky terénní konfiguraci se jeví její jihovýchodní fasáda jako dvoupatrová, neboť podzemní podlaží zde vystupuje nad terén v celé výšce. Fasády budovy jsou bohatě zdobeny štukovým dekorem a jsou horizontálně členěny úzkými kordónovými římsami. Podzemní podlaží je přístupné samostatným vstupem v hlavní – jihovýchodní – fasádě. Podzemní prostor, zaklenutý plackovými klenbami na středním pilíři, sloužil jako kovárna. V přízemním podlaží hlavní budovy byly umístěny obytné místnosti majitelů mlýna. Jsou zastropeny klenutými pruskými plackami, obytné místnosti v patře mají trámové podbité a omítané stropy s fabiony
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • klenba
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Dochovaný
   • pila
   • stoupa
   • pohon zemědělských strojů
   V recepci je umístěná atrapa tyčové stoupy. Pohánělo ji třetí vodní kolo. (V původním záměru Luďka Štěpána, na základě kterého vznikla výkresová dokumentace z roku 1997, bylo tímto kolem pohánět dynamo, aby návštěvníci viděli konkrétní využití mechanické energie vykonávané vodním kolem. Pozn. RUr)
   Před mlýnem stojí torzo dřevěného katru. Je možné že byl používán v rámci Šiškovského mlýna.
   1930 hospodářství, mlýn a pila
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • lednice
   Podél delší strany hlavní budovy jsou zbytky dřevěného náhonu, který přiváděl vodu z vlastního rybníka na mlýnská kola.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavDochovaný
   VýrobceJ. Myška ze Studnic
   PopisUnikátně umístěné tři vodní kola na vrchní vodu umístěná do kaskády.
   Vodní kola byla v rámci rekonstrukce celého areálu podle návrhu Luďka Štěpána obnovena. V roce 2013 byla však všechna kola neschopná provozu. Vantroky i kola jsou rozeschlá a to že nejsou v kryté lednici a namáčené vodou je rychle ničí.

   V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, 1. průtok 0,059 m3/s, spád 5,64 m, výkon 2,89 k
   2. průtok 0,13 m3/s, spád 9.5 m, výkon 10,7 k
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavDochovaný
   VýrobceJ. Myška ze Studnic
   PopisUnikátně umístěné tři vodní kola na vrchní vodu umístěná do kaskády.
   Vodní kola byla v rámci rekonstrukce celého areálu podle návrhu Luďka Štěpána obnovena. V roce 2013 byla však všechna kola neschopná provozu. Vantroky i kola jsou rozeschlá a to že nejsou v kryté lednici a namáčené vodou je rychle ničí.

   V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, 1. průtok 0,059 m3/s, spád 5,64 m, výkon 2,89 k
   2. průtok 0,13 m3/s, spád 9.5 m, výkon 10,7 k
   Typturbínka
   StavNezjištěn
   PopisDále zde byla turbínka s průtokem 0,059 m3/s, spád 7,05 m, výkon 3,6 k.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autorkraj Vysočina
   Názevkulturní a přírodní dědictví
   Rok vydání2011
   Místo vydáníinternet
   Další upřesněníoficiální portál kraje Vysočina
   Odkazwww.dedictvivysociny.cz
   Datum citace internetového zdroje31.12. 2013
   AutorŠtěpán, L. - Křivanová, M.
   NázevDílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách,
   Rok vydání2000
   Místo vydáníPraha
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autor
   Název
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   7.9.2012 13:11 uživatelem Ivannah

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 17.5.2017 20:58
   Radim Urbánek 25.8.2015 19:22
   Radomír Roup (Radomír Roup) 21.12.2013 22:24
   REAPERXCX 31.12.2013 20:34
   doxa (Jan Škoda) 11.7.2023 22:53