Jeho zrno je na mlýně.
(německé rčení)

mlýn v Heřmani

mlýn v Heřmani
01E (3)
Heřmaň
582 74
Havlíčkův Brod
Jeřišno
49° 47' 14.0'', 15° 38' 39.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn v Heřmani čp. 3 na p.č.st. 28 na náhonu z řeky Doubravy byl původně součástí hospodářského dvora vilémovského kláštera.
Prošel postupnými přestavbami. Dnes je část bývalého mlýna, vedená jako ev.č. 1 (p.č.st.91/1) určena k rodinné rekreaci a čp.3 (st.91/2) je objekt k bydlení.
Na východním okraji obce
Doubrava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Heřmaň byla pravděpodobně založena vilémovským opatem Heřmanem, který spravoval klášter v letech 1206-12. První písemná zmínka je z r. 1352, kdy je ves uvedena jako Heřmanův Dvůr. Šlo zřejmě o klášterní hospodářský dvůr, jehož součástí byl mlýn. 

Mlýn v Heřmani na náhonu z řeky Doubravy je zakreslen již při I. vojenském mapování v letech 1764-68. Císařský povinný otisk z r. 1838 uvádí tento objekt na stav. pozemku č. 27 a 28 bez mapové značky mlýna, indikační skica informuje o čp. 3. Také na II. vojenské mapě z let 1836-52 je mlýn v Heřmani zakreslen.

Jako majitel čp. 3 je uveden na indikační skice v r. 1838 František Meduna.

Mlýn je zaznamenán také na III. vojenské mapě z let 1877-80.

Na letecké mapě kontaminace.cenia.cz je vidět mlýn ještě jako komplex obytné a hospodářské části mlýna s lednicí a náhonem.

V současné době jsou budovy zredukovány na dva obytné objekty.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Meduna

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    zděná
    vícepodlažní
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.jerisno.cz/herman/d-1007
      Datum citace internetového zdroje23.7.2016
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.jerisno.cz/herman/d-1007
      Datum citace internetového zdroje23.7.2016

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      23.7.2016 21:43 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 24.7.2016 21:48