O mlynářovu slepici, pekařovu svini
a vdovina pacholka není třeba se starat.
(německé přísloví)

Grizzlochův mlýn

Grizzlochův mlýn
207
Krásný Les, Petrovice
403 37
Ústí nad Labem
Krásný Les v Krušných horách
50° 46' 17.3'', 13° 55' 42.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn, pravděpodobně starší než první zmínka o něm v první berní rule z roku 1654. Poslední mlynář Anton Samesch zde mlel do roku 1946. Dodnes mlýn zůstal vybaven zachovalou unikátní technologií. Kulturní památka chráněná státem již od roku 1958.
Od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Krásný Les 400 metrů východně po silnici III. třídy 2487.
Rybný potok
42443/5-188
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Územím se prohnala třicetiletá válka (1618-1648), sedmiletá válka (1756-1763).

Nejstarší zmínka o existenci tohoto mlýna je z roku 1654, kde je zmíněn v tzv.první berní rule (soupisu majetku)  z roku 1654. První berní rula byla vyhotovena za vlády Františka III. Habsburského. Důvodem k zavedení přesnější a spravedlivější evidence držby pozemků byla třicetiletá válka (1618 – 1648), která neúnosně zatížila hospodářství. V roce 1650 rozhodl Český sněm o provedení generální vizitace, tedy o vytvoření celkového přehledu všech rustikálních pozemků. Práce na generální vizitaci probíhaly v letech 1653 až 1656 (v Čechách žil cca 1 milion obyvatel). Výsledkem generální vizitace bylo v roce 1654 vyhlášení 1. berní ruly neboli 1. rustikálního katastru (Catastrum rollare, Militare Ordinarium, Steuerrolle, Rusticalgrundsteuer) – první katastr na českém území. Tento katastr byl platný pouze v Čechách a to v letech 1656 až 1684. 

V první berní rule z roku 1654 najdeme v Krásném Lese: "4 mlýny. Ty vlastnili Benedikt Nitsche 63 (37), Georg Friedel 180 (103), Mathes Krehsche 89 (53) a MARTIN RITSCHEL 207 (123)". (Čísla označují nová čísla domů od r. 1812, ta v závorkách čísla od r. 1771).

Další zmínka, která se váže k tomuto vodnímu mlýnu, je už z roku 1680. Tehdy jej ve zdevastovaném stavu koupil MATHES NITSCHE od MARTINA RITSCHELA. Po dva roky měl minimální příjem, mlýn v podstatě opravoval a musel přistavit stodolu a stáj. V roce 1718 jej prodal Johannovi Ritschelovi, tehdy již byl funkční, budovy stojící. (Zdroj: vlastivědné literatura, Mlýny v Krásném Lese - Die Mühlen zu Schönwald - autora Rudolfa Köhler v Beiträge, rok 1934).

Z toho vyplývá, že mlýn tady musel stát ještě mnohem dřív.

1840 nechal postavit v centru obce Krásný Les mlynářšký mistr Ferdinand Rosenkrantz kapličku se sochou Panny Marie na památku své dcerušky, která zemřela ve 4 letech na tuberkulózu. Z rodiny Rosenkrantzů se přivdala na mlýn č. 207 dcera Marie.

Ve mlýně přespal dle místních pověstí Napoleon Bonaparte, při bitvě u Chlumce v roce 1813.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti

Historicky doložený je také rok 1869, kdy zde působil mlynář VINZENZ BAIL. S ním v domě žila manželka, tři synové, dcera, její nemanželský syn a podnájemník. Měli čtyři krávy, kozu a tele.

V roce 1927 zasáhla mlýn povodeň, Rybný potok se vylil ze svého koryta a byl zničen náhon.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Anton Samesch, národností Němec, byl poslední mlynář, za kterého se zde mlelo obilí. Jako poslední je doložen je rok 1946. 

Marie Sameschová (roz. Rosenkranzová), později v počeštěně podobě Samešová, nar. 3.5.1913, vdova po Sameschovi, který padl na frontě, žádala 16. 12. 1947 "o laskavé udělení dispense od předložení vysvědčení o způsobilosti k sňatku, ježto jako osoba německé národnosti ztratila čs. státní občanství podle dekretu č. 33/45 Sb. Jmenovaná hodlá uzavříti manželský sňatek s Emilem Donátem, nar. 4.6.1908. ... Se jmenovaným žiji ve společné domácnosti již od r. 1942 a naše společné soužití nezůstalo bez následků. Mám se jmenovaným již dceru Věru Marii Rosenkranzovou, jako nemanželské dítě, která se narodila 5.11.1947 v Krásném Lese.

Ženich Emil Donát, rolník v Krásném Lese, římskokat., nar. 4. 6. 1908 v Krásném Lese a nevěsta Marie Samešová, roz. Rozenkranzová, římskokat., nar. 3. 5. 1913, byli 3. 8., 13. 8. a 22. 8. ohlášeni a bude sňatek v září 1948. (Sňatek se konal 19. 9. 1948)

 

 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Věra Donátová, nar. 5. 11. 1947, měla dva syny. První byl Petr, jeho otec ale rodinu opustil, odjel do Německa. Poté se Věra vdala za Miroslava Oktábce, s kterým měla syna Miroslava. Žili v Mostě a na mlýn do Krásného Lesa jezdili spíše rekreačně. 

Po smrti rodičů (2009 +Věra Oktábcová, 2012 +Miroslav Oktábec) se synové o mlýn v rozsahu, jak by si zasloužil, nemohou nadále starat, proto se rozhodují k prodeji.

V létě roku 2016 mlýn kupuje Stanislav "Grizzly" Číhal se svou ženou Renatou k trvalému bydlení se záměrem mlýn vrátit zpět k životu. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ritschel
 • Bail
 • Samesch
 • Nitsche

Historie mlýna také obsahuje:

Bude doplněno (kupní smlouva z roku 1859 ap.)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • domovský list
dochován bez větších přestaveb
08 2016
 • dochována pouze mlýnice
 • dochován pouze obytný objekt/obytná část
 • dochovány hospodářské části
venkovský
mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
mlýnice je součástí dispozice domu
 • předbělohorské období do roku 1620
hrázděná+zděná
vícepodlažní
Podélný trojtrakt s obytnou částí, světnicí na východní straně, kterou odděluje vstupní síň se zděnou předsíní, od technologické části na západní straně.
 • skládaný bedněný štít
 • kamenické prvky barokní a mladší
 • dveře
 • okno
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • schodiště
 • vyskladňovací otvor
 • komín
 • prostup pro hřídel vodního kola
 • trámový strop
 • klenba
 • krov
 • topeniště, kamna, pec
 • černá kuchyně
 • dveře
 • schodiště
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • historický mobiliář
 • kamenické prvky barokní a mladší
 • kamenické prvky předbělohorské
 • existující torzo uměleckého složení
Žádná položka není vyplněna
Výrobce: STAUFFER SYSTEM
Výrobce:
Germania Pat. ROB. KUHNT D.R.G.M.Oesster Pat. a,
Ausschllesslicher Verkauf für Oessterreich-Ungarn
durch Anton Veith´s Nacht WIEN XIII/1, Gentzgasse 11
 • náhon
 • vantroky
 • lednice
Typvodní kolo na vrchní vodu
StavZaniklý
Výrobce
Popis
Typvodní kolo na vrchní vodu
StavZaniklý
Výrobce
Popis
Žádná položka není vyplněna
Historické technologické prvky
 • paleční kola, pastorky a cévníky (řemeslný výrobek)
 • ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek)
 • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
vícenásobná
 • pískovcový kámen | Počet: 4
 • francouzský kámen | Počet: 2
  • moučný vysévač | Počet: 1
  • 1
   • kapsový výtah | Počet: 2
    • ruční
    Žádná položka není vyplněna

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    21.9.2016 08:17 uživatelem grizzly

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 9.4.2017 08:52