Mlynářské plémě rádo strká ruce hluboko do pytlů.
(německé přísloví)