Co mne nepálí, řekl mlynář, to nehasím.
(hornolužické přísloví)