Voda odnesla celý mlýn
a ty se ptáš kde je vantrok.
(asyrské přísloví)