Vodu, která uplynula,
nelze pustit na mlýn.
(české přísloví)

Požadavek na doplnění karty