Hlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů už v tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě už nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě už nikdy neozve.
(Zj 18, 22)

Profil - Ario Darene

Navštívené mlýny

Oblíbené mlýny

Chci navštívit

Uživatelem založené karty