Z mlynářského desatera
7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.

Profil - Mansfeld

Navštívené mlýny

Oblíbené mlýny

Chci navštívit

Uživatelem založené karty