Žena, která nemá děti, je mlýn bez kola,
je kostel bez oltáře, kožešina bez srsti.
(rumunské přísloví)

Podskalský, Radimského mlýn

Podskalský, Radimského mlýn
112
Podskalské nábřeží
Kolín
280 02
Kolín
Kolín
50° 1' 49.6'', 15° 12' 2.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký chátrající mlýn stojí na pravém břehu Labe v místech, kde býval jez. Mlýn byl v restituci předán potomkům původniho majitele JUDr. Radimského, kteří v 90. letech 20. století obnovili provoz mlýna. Mlýn vyráběl žitnou mouku. Výroba a prodej však nestačily konkurenci a mlýn byl uzavřen a chátrá.
02 2023 zahájena demolice
Ve čtvrti Kolín-Zálabí
Labe
nepřístupný

Obecná historie:

Velký mlýn stojící na pravém břehu Labe v místech, kde býval jez, má za sebou pohnutou historii. Poprvé se zde mlýn písemně připomíná už roku 1285, dědický spor o něj tehdy řešil sám král Václav II. Během husitských válek byl mlýn vypleněn, následně znovu obnoven. V roce 1633 ho i s celým zálabským předměstím vypálili Švédové, opět se ho podařilo obnovit. Od konce 18. století byl pak v držení několika mlynářů, od roku 1851 to byla rodina Radimských, podle níž se mlýnu dodnes říká, nazývá se také (či možná správněji) Podskalský. V držení rodiny Radimských jej stihly další dva požáry, do dnešní podoby byl upraven po požáru v roce 1926. Podskalský mlýn je rodištěm československého diplomata Vladimíra Radimského, spisovatele Ladislava Radimského (známého pod pseudonymem Petr Den) a malíře Václava Radimského. V roce 1948 byl mlýn Radimským znárodněn, po sametové revoluci vrácen v restituci sourozencům Janu Mandelíkovi a Hermíně Domácí, kteří jej následně prodali. Dnes je v žalostném stavu, svou původní krásu ale nezapře.
Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/starosta-vyvraci-famu-radimskeho-mlyn-se-bourat-nebude-20210411.html


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podskalský mlýn byl připomínám 1285, dědický spor o něj tehdy řešil sám král Václav II.

Mlýn náležel střídavě mincmistrům kutnohorským a cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory

Během husitských válek byl mlýn vypleněn, následně znovu obnoven.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V letech 1576 - 1778 patřil městu jako městský mlýn.

1633 ho i s celým zálabským předměstím vypálili Švédové, opět se ho podařilo obnovit.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od poloviny 19. století byl ve vlastnictví rodiny Radimských, po které je také nazýván.

1851 - mlýn koupil Jan Radimský, jeho otec byl majitelem 6 velkých mýnů (Nymburk, Čelákovice ad.)

1864 - v majetku JUDr. Václava Radimského (syn Jana R.), pozdějšího zemského poslance a starosty města Kolína

1868 - mlýn vyhořel

1870 - povolení ke stavbě nového mlýna podle projektu kolínského stavitele Vincence Václavíka

1877 - plány na nerealizovanpou dostavbu mlýna od pražského stavitele Josefa Blechy

1895 - mlýn v majetku JUDr. Ladislava Radimského, pozdějšího zemského poslance a člena panské sněmovny a dlouholetého předsedu Ústředního spolku mlynářů v Praze

1901 - velká budova poškozena velkou vodou a následně opravena, těžce poškozen jez

1902 - v listopadu byl u mlýna zabit mlynářský pomocník Ptáček. (RR).

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1918 velký požár mlýna

1922 po smrti JUDr. Ladislava Radimského přebírá Ing. O. Radimský, spolu se svými sourozenci zakládá veřejnou obchodní společnost

1926 - mlýn vyhořel, pozůstatky požáru jsou patrné na západní straně mlýna - nebylo obnoveno

1930 - majitelem mlýna JUDr. Ladislav Radimský

Podskalský mlýn je rodištěm československého diplomata JUDr. Vladimíra Radimského, spisovatele JUDr. Ladislava Radimského (pseudonym Petr Den) a malíře Václava Radimského.

1931 dokončena výstavba hydrocentrály o výkonu 563 HP, kterádodává elektřinu pro provoz mlýna a přebytky do sítě Elektrárenského svazu středolabských okresů v Kolíně

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1948 - mlýn zestátněn Marii Radimské - Bůvové

po 1989 - mlýn v restituci navrácen potomkům posledních majitelů sourozencům Ing. Janu Mandelíkovi a Hermíně Domácí

90. léta 20. století - obnoven na krátkou dobu provoz mlýna, mlýn mlel žitnou mouku, mlýn zavřen z důvodu špatné konkurenceschopnosti.

Aktuálním majitelem celého objektu je společnost Residence u Radimského Mlýna s.r.o. Soukromá investiční skupina RSBC na svých webových stránkách uvádí, že rezidenční projekt zahrnuje rekonstrukci historické budovy Radimského mlýna a výstavbu 13 bytových domů o celkové ploše 30.000 m2. Jako součást komplexu na břehu řeky Labe vznikne zázemí pro obyvatele v podobě restaurací, menších obchodů, dětského hřiště, cyklostezky a parku. Územní plán v souladu s projektem je schválen.
Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/starosta-vyvraci-famu-radimskeho-mlyn-se-bourat-nebude-20210411.html?fbclid=IwAR2l5xmnSmlpGexE8zvVz8_heLuaBZURvryMRKZUU2QMGbdBMsXDt1yAYgo

02 2023 zahájena demolice

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Radimský
 • Mandelík

Historie mlýna také obsahuje:

1576 - 1778 město Kolín

1851 - Jan Radimský

1864 - JUDr. Václav Radimský (syn Jana R.)

1895 - JUDr. Ladislav Radimský

1922  Ing. O. Radimský

1930 - VOS JUDr. Ladislav Radimský

1948 - Marie Radimská - Bůvová

po 1989 - sourozenci Ing. Jan Mandelík a Hermína Domácí

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
07 2018
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • 1945 – současnost
  zděná
  vícepodlažní
  Velká budova je 4 patrová, menší budovy 1-3 patrové

  Mlýn je unikátním příkladem industriální architektury v Kolíně 2. poloviny 19. století.

  Budovy mlýna mají plastickou omítku, každá z budov má jiný dekor na omítce. Na budvách jsou různé typy oken s plastickým orámováním.

  Obytná budova je opravená patrně v době po restituci.

  \n

  1870 - 1877 - výstavba nového mlýna

  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • střešní nástavba
  • vyskladňovací otvor
  • schodiště
  • existující torzo uměleckého složení
  Technologické vybavení bylo z větší části odvezeno. Ve velké budově-mlýnici jsou části technologického zařízení - viz fofo
  Žádná položka není vyplněna
  Zaniklý
  • výroba elektrické energie
  1931 dokončena výstavba hydrocentrály o výkonu 563 HP, která dodává elektřinu pro provoz mlýna a přebytky do sítě Elektrárenského svazu středolabských okresů v Kolíně
  • jez
  Mlýn byl poháněn vodou z jezu (na druhém břehu Labe stojí Formánkovský mlýn u téhož bývalého jezu). Po výstavbě Masarykova mostu, přesunutí jezu a zřízení vodní elektrárny cca 200 m nad oběma mlýny bylo technologické zařízení mlýna poháněno elektrickou energií.
  Typturbína Girardova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV roce 1930 měl mlýn 2 turbíny Girard, hltnost 3,77 m3/s, spád 1,33 m, výkon 50 HP.
  Typturbína Girardova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV roce 1930 měl mlýn 2 turbíny Girard, hltnost 3,77 m3/s, spád 1,33 m, výkon 50 HP.
  Typvodní kolo na spodní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Typelektrický motor
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Typelektrický motor
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Historické technologické prvky
  • hadicový / tlakový filtr
  • válcová
  • šnekový dopravník | Počet:
  • kapsový výtah | Počet:
  • AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesněníČáslav, str. 16
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesněníČáslav, str. 16
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorInternet
   NázevKolín – mlýn Podskalský (Radimského)
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/mlyn-podskalsky-radimskeho
   Datum citace internetového zdroje16.1.2014
   AutorInternet
   NázevPodskalský mlýn
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.hrady.cz/?OID=8361
   Datum citace internetového zdroje16.1.2014
   AutorLuděk Štěpán, Radim Urbánek, Hana Kimešová a kolektiv
   NázevDílo mlynářů a sekerníků v Čechách II.
   Rok vydání2008
   Místo vydáníPraha
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorÚstřední svaz obchodních mlýnů v republice Československé
   NázevČeskoslovenské mlynářství
   Rok vydání1936
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnís. 193

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Ostatní

   Vytvořeno

   16.1.2014 20:02 uživatelem Helena Špůrová

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 10.6.2018 21:29
   Radim Urbánek 31.12.2015 01:30
   Radomír Roup 1.6.2018 10:15
   doxa (Jan Škoda) 1.4.2023 17:24