Mlýn, který neklape, pec, která nehřeje a matka,
která není ráda doma, jsou bezcenní.
(německé přísloví)