Má vždycky příliš málo té vody, která mu pohání mlýn
nebo příliš mnoho té, která mu ho ničí.
(německé rčení)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1016 2032 3047 4062