Když obilí stojí v poli, náleží Bohu;
když leží na zemi, patří Židům a mlynářům.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1097 2193 3289 4385