Mlynár keď má vodu, pije víno,
keď nemá vody, pije vodu.
(slovenské přísloví)

Dotazníkový průzkum Národopisné společnosti

Dotazníky zpracované Akademií věd ČR v 80. až 90. letech 20. století jsou cennou výpovědí často posledních pamětníků příslušného mlýna v provozu. Krom běžného života ve mlýně zachycují kalendářní zvyky a tradice s nimi spojené. Najdeme dokonce zmínky o vodnících. Dotazníky vyplňovali dobrovolníci (v určené oblasti) nebo přímo majitelé (pamětníci apod.) mlýna, kterým se zasílal poštou.

Dotazníky jsou deponovány v Národním muzeu v Národopisném oddělení. (Dotazník Národopisné společnosti československé při ČSAV k vodním mlýnům2. a3. část, velký dotazník č. 22. Dotazník Národopisné společnosti československé při ČSAV k vodním mlýnům, malý dotazník č. 38.)