Mlynář nekrade, každý mu řekne: vezmi si napřed mé.
(baden-württemberské přísloví)