Svět je zemský mlýn, který mele darebáky a zloděje.
(německé přísloví)