Tři nejsladší zvuky – hučení ručního mlýna,
bučení krávy a křik dítěte.
(irské přísloví)

Kroniky mlynářských rodů

Významné, nejen z hlediska poznání mlýnů a života v nich, jsou jistě kroniky mlynářských rodů. Mnohdy zacházely daleko do minulosti. Z hlediska badatele je škoda, že se jen málokdy dostanou do rukou mimo mlynářovo příbuzenstvo.