Kdo se těšíš z mouky, buď spokojen i s otrubami.
(německé přísloví)

Šejharův, Honsův mlýn

Šejharův, Honsův mlýn
12, 13 a 14
Červená
Jetětice
398 35
Písek
Jetětice
49° 22' 48.8'', 14° 15' 11.2''
Mlýniště bez mlýna
Velký mlýn pod známým železničním mostem byl zničen v 50. letech kvůli výstavbě vodního díla Orlík. Mlýn často maloval Václav Špála.
Z od obce pod žel. mostem
Vltava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1575 prodej Červené k Zvíkovu -připomínán zde mlýn, jeho poloha však není známa

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

Poprvé se mlyn úvádí v roce 1740 v soupisech poddaných . Hospodáři zde byli Pavel Honsa jinak Voneš (též Beneš, 1669-1756, syn mlynáře Václava Vonše ze Saníka) a jeho žena Kateřina (dcera Jiřího Souhrady - Sanického, mlynáře ze Saníku). Pavel Voneš koupil dne 11. júna 1710 Honsovskú chalupu  od Valentína Honsu (jinak Zbudilnause) za 200 zlatých rýnskych neb. 175 kop českých grošú, 25 grošú a 5 denárů. Při tomto zápisu "položil" Valentinovi Honsovi 100 zlatých rýnskych.

Pavel Voneš, syn mlynáře Václava Vonše ze Saníka, koupil dne 11. júna 1710 Hosovskú chalupu (toho času č. 93 na Březích Vltavských - rychta Červený Újezd).

1756 po smrti Pavla Honsy mlýn spravuje vdova

syn Jan Voneš - Honsa (*1742) s Julianou roz. Tomkovou

1788 zakoupili mlýn na Podolsku a přestěhovali se tam

Václav Malena

1798 Václav Voneš (syn Jana Vonše)

1811 František Šejhar, syn Jana Šejhara, mlynáře z Květova, s Kateřinou roz. Souhradovou, dcerou sedláka ze Záhoří

r. 1818 - Červená č.p. 13: Karel Šeyhar (Šejhar), mlynář poddaný k Orlíku AS
1843 syn Josef Šejhar s Barborou, dc. sedláka Jiřího Hejla z Oslova 6

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1848-1854 si mlýn propachtoval Jan Korbaj z Chýnova u Tábora

1856 Dvouapůl letý syn Karel Šejhar spadl do vody a byl rozmačkán kolem

1852-1854 pachtýř Karel Vogel, syn mlynářského z Písku s manž. Marií

1880 syn Josef Šejhar ml. s manž. Annou z Kamýka n/V

1880 v hospodářství 1 pár koní, 11 kusů hovězího dobytka, prase a včely

1884 instaloval amerikánské složení

1885 zahájen celková přestavba

1888 Josef Šejhar zakoupil mlýn Saník (držel do roku 1916)

1910 v hospodářství 6 koní, 14 ks hovězího dobytka, 13 prasat a drůbež

ve mlýně dále bydlí mlynářský František Šejba, mládek Tomáš Prach a čeledín Jan Čapek s rodinami

1913 Josef Šejhar zemřel, mlýn spravuje vdova Anna a synové František s manž. Miladou a Ing. Bedřich s manž. Ludmilou (obě pocházely z Královských Vinohrad)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1920 zrušen mlýn pod Zvíkovem, mleči přešli sem

V roce 1930 byl majitelem mlýna Josef Šejhar, při mlýně pracovala elektrárna.
SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Milevsko
Název toku: Vltava
Obec, čp. : Červená 13/14
Podnikatel: Josef Šejhar
Druh živnosti: mlýn a elektrárna
Počet a druh vodních motorů: 1 Francisova turbína
Normální výkon v ks: 52,2

Mlýn zanikl v 50. letech neboť se ocitl v zátopovém pásmu vodního díla Orlík.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šejhar
 • Honsa
 • Woneš
 • Melena
 • Voneš
 • Malena

Historie mlýna také obsahuje:

1710-1756 Pavel Honsa zv. Voneš

1770-1789 Jan Voneš

1792 Václav Melena

1798-1800 Václav Voneš

1811-1829 František Šejhar

1818  Karel Šeyhar (Šejhar)
1840 - František Šejhar

1842-1880 Josef Šejhar

1880-1913 Josef Šejhar ml.

1913- Anna, František a Bedřich Šejharovi

1921 František Šejhar

1930-1939 - Josef Šejhar (RR)


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    Dispozice a stavební konstrukce určena dle historických snímků
    čp. 13 obytná chalupa - 2 pokoje, kuchyň, čeledník, černá kuchyň
    čp. 12 mlýn
    čp. 14 dřevěná podružská chalupa k ubytování mlýnské chasy
    1885 zahájena celková rekonstrukce
    1886 polovina mlýnice dokončena, stará mlýnice ještě stojí, na jejím místě se bude stavět nová budova
    1895 znovu postaven deputátní dům čp. 14, 1911 přistavěno další patro, v celé budově 9 obytných světnic
    1913 skladiště u mlýna přestavěno na obytný domek s kuchyní a 2 světnicemi
    čp. 13:
    1880 černá kuchyň přestavěna na bílou
    1900 přistavěny další 2 pokoje, kancelář a spižník
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1843: 2 obyčejná složení a 4 stoupy
      1884:
      jedno české složení nahrazeno amerikánem - francouzský kámen, železná válcová stolice a porcelánka
      3 česká složení
      1886:
      levé kolo pohání:
      2 obyčejná česká složení s kameny prům. 84 cm
      francouzský kámen prům. 1,05 m
      moučný cylindr
      krupník
      pravé kolo pohání:
      12 výtahů
      4 válcové stolice
      2 francouzské kameny prům 1,26 m
      špicovací zařízení
      1902: 6 válcových stolic
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • výroba elektrické energie
      1843: 4 stoupy a pila
      1902 spuštěna elektrárna, zásobuje mlýn a okolní domy
      • jez
      1866 zaházen 3. žlab, 1885 zazděn, 1890 žádá o obnovu - nepovoleno z ohledu na plavební poměry
      1884:
      v levém žlabu 1. kolo pohání 2 česká složení a 2. kolo amerikán (umělecké složení)
      v pravém žlabu 1. kolo pohání pilu (instalováno 1883) a 2. pohání 3. české složení
      1886: v každém žlabu pouze 1 kolo
      1888: zmenšena šíře průlomu ve splavu z 15,3 m na 12,5 m
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      PopisPovolení k zřízení turbíny vydáno 1907, postupně prodlužováno až do roku 1927, instalována ale patrně až 1930
      V roce 1930 měl mlýn jednu turbínu Francis, průtok 4.75 m3/s, spád 1.1 m, výkon 52.2 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      PopisPovolení k zřízení turbíny vydáno 1907, postupně prodlužováno až do roku 1927, instalována ale patrně až 1930
      V roce 1930 měl mlýn jednu turbínu Francis, průtok 4.75 m3/s, spád 1.1 m, výkon 52.2 HP
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Popis1884:
      4 kola na spodní vodu (2 v levém a 2 v pravém žlabu), všechna kola prům. 4,5 m1
      1886 na místo dosavadních 4 pouze 2 vodní kola
      1) prům. 6,78 m, šířka 1,62 m
      2) prům. 6,9 m, šířka 1,95 m
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor.
      Názevsčítání lidu 1880
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/632351/11
      Datum citace internetového zdroje1/2022
      Autor.
      Názevsčítání lidu 1890
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/634792/15
      Datum citace internetového zdroje1/2022
      Autor.
      Názevsčítání lidu 1910
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/635195/14
      Datum citace internetového zdroje1/2022
      Autor.
      Názevsčítání lidu 1921
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/635303/11
      Datum citace internetového zdroje1/2022

      Žádná položka není vyplněna

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      26.7.2014 22:35 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 27.7.2014 09:39
      Radomír Roup (Radomír Roup) 11.6.2018 12:31
      doxa (Jan Škoda) 4.1.2024 00:36
      pkhistory (Petr Kozel) 5.1.2022 14:42
      pepino 21.5.2017 22:55