Dal mouku, ale koláč nedostal.
(německé rčení)

Válcový mlýn Jaroslav Paulů

Válcový mlýn Jaroslav Paulů
7
Kobyly - Janovice
463 43
Liberec
Kobyly
50° 37' 8.8'', 14° 58' 36.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký mlýn stojí na levém břehu Mohelky nedaleko hlavní silnice. Je uváděn jako součást Janovic. Slouží k obytným účelům.
Samota
Mohelka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1868 koupil pozemek u Mohelky František Friml od Václava Bartoše ze Sedliska a vystavěl na něm mlýn nedaleko brodu přes Mohelku. Musel se tehdy zavázet, že na místě brodu vybuduje most. (MH)

František Friml byl synem mlynáře Matěje Frimla z Podmašova čp. 38. Za manželku si vzal Annu Jirošovou z Modřic. Nějaký čas pracoval jako mlynář na mlýně v Mohelnici čp. 44, než se rozhodl postavit janovický mlýn. Jeho dcera Anna se narodila ještě v Mohelnici v roce 1851. V roce 1872 se v letařovickém kostele provdala za Václava Paulů, syna obchodníka Josefa Paulů z Hodek. Václav Paulů vytvořil společně se svým tchánem firmu Paul a Friml. (MH)

František Friml zemřel v roce 1905 a Václav Paul vedl dál firmu až do roku 1914. (MH)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Václav Paulů vedl firmu až do roku 1914, kdy ji převzal jeho syn Josef, narozený v květnu 1879. Za manželku si vzal Annu Pelantovou ze Svijanského Újezda. Narodila se jim dvojčata, synové Jaroslav a Josef, z nichž Jaroslav pokračoval po otci v mlynářském řemesle. (MH)

Václav Paulů instaloval na mlýně v roce 1908 Francisovu turbínu o výkonu 33 HP, která nahradila dosavadní vodní kolo na střední vodu. (MH)

 V roce 1903 patřil mlýn Josefu Paulů.

V roce 1932 převzal mlýn Jaroslav Paulů, syn Václava Paulů narozený z dvojčat v roce 1906, a vstoupil dne 12. října 1932 do společenstva mlynářů. Jaroslav Paulů se vyučil mlynářem na odborné škole v Břeclavi. Po převzetí mlýna postavil pro otce jako vejminek patrovou vilku u příjezdové cesty ke mlýnu. Když mlýn převzal, nebyla živnost v utěšeném stavu, vázlo na ní mnoho dluhů. Jaroslavovi se během několika roků podařilo živnost stabilizovat a vytvořit prosperující firmu. Vyráběl také kvalitní mlynářské produkty z mouky dovážené až z Kanady, kupovali u něj cukrářští mistři z celé republiky. Dnešní omítka průčelí s nápisem Jaroslav Paulů válcový mlýn je z roku 1937. (MH)

Plný provoz zařízení mlýna trval do roku 1948. Poté ještě asi 2 roky domílali zbytky obilí. (MH)

Turbína pracovala a vyráběla elektrický proud až do roku 1962. (MH)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Friml
 • Paulů

Historie mlýna také obsahuje:

1930 - Josef Paulů

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • výuční list
částečně adaptován
08 2014
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • raná moderna do roku 1920
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  Na omítce mlýna je nápis s označením mlýna a majitelem.
  Mlýn tvořily 3 oddělené budovy postavené těsně za sebou. Hlavní mlýnská budova byla zděná, 23 m dlouhá se 3 patry. V té se nacházelo mlecí vybavení. Na tuto hlavní budovu navazovala druhá budova 8,5 m dlouhá se zděným přízemím a prostorem pro zařízení turbíny. V patře se nacházelo dynamo. Třetí budova měla délku 17 m a sloužila ke skladování obilí. (MH\n

  Václav Paulů instaloval na mlýně v roce 1908 Francisovu turbínu o výkonu 33 HP. (MH)


  Původní mlýnská budova byla o 2 okenní osy v okapové ose kratší. Pravděpodobně při přestavbě mlýna počátkem 20. stol. ji o tuto část rozšířili jižním směrem a použili k obytným účelům. Dnešní omítku na průčelí s nápisem "Jaroslav Paulů válcový mlýn" vytvořili v roce 1937 dva zedníci během tří týdnů ve volném čase. Pro starého mlynáře Josefa Paula postavil jeho následovník patrovou budovu vejminku, která dodnes stojí vlevo u příjezdové cesty.
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    Žádná položka není vyplněna
    Původně byl mlýn poháněn vodním kolem na střední vodu o průměru 5,7 m, šířce 2 m a hloubce korečků 36 cm. V roce 1908 ho nahradila Francisova turbína. Měla vertikální hřídel, hltnost 1200 litrů za vteřinu, spád 275 cm a výkon 33 HP. Vodu k ní přiváděl krátký náhon o šířce asi 2,2 m. (MH)
    Mlýn tvořily tři oddělené budovy, postavené těsně za sebou. Hlavní mlýnská budova byla 23 m dlouhá s třemi patry. V přízemí instalovali hlavní transmisi, násypky obilí a dolní části výtahů. V prvním patře stály válcové stolice, zbytek prostoru sloužil k manipulaci s mlecími produkty. V druhém patře se nacházely rovinné vysévače, reforma a míchačka mouky. Na první budovu navazovala těsně druhá 8,5 m dlouhá se zděným přízemím a prostorem pro zařízení turbíny a v patře umístěným dynamem. Nad turbínou se otáčela krátká transmise s velkými kovovými řemenicemi rozvádějícími pohon na dvě strany - do hlavní budovy a do čistírny umístěné v třetí budově na protilehlé straně o délce 17 m, která sloužila i k skladování obilí.
    Dle zápisu do mlynářského rejstříku v roce 1941: V čistírně je uváděn jednodzchý aspiratér Kohout 550 mm, koukolník Kohout 2250 x 550 mm, loupačka Kohout s pláštěm 1000 x 700 mm, kartáčovka Kohout s pláštěm 1150 x 900 mm, klíčkový hranolový vysévač 1200 x 700 mm. Pro mletí se používala čtyřválcová rýhovaná stolice Ganz 500 x 220 x 220, dvouválcová porcelánová stolice Ganz 500 x 300 mm a dvouválcová rýhovaná stolice Kohout 650 x 300 mm. Zařízení mohlo mlít pšenici i žito. Dále zde byl jednoskříňový dvoudílný rovinný vysévač Kohout o velikosti skříně 1800 x 1280 mm na 2 x 9 sít, hranolový třídící vysévač 200 x 800 mm a hranolový moučný vysévač 3500 x 950 mm. V průběhu roku 1941 nahradil hranolové vysévače jednoskříňový jednodílný žitný rovinný vysévač Kohout 1600 x 800 mm na 8 sít. Na čištění krupic a dunstů byla používána jednoduchá reforma Prokop 470 mm a savka se žejbrem. Zařízení doplňoval sací filtr domácí výroby pro aspiraci a válcová míchačka Ríchter s válcem 2000 mm na 75 q. Ke šrotování obilí sloužilo složení francouzských kamenů o průměru 1264 mm. V roce 1938 byla kapacita mlýna 41 q za 24 hodin (22 q pšenice a 19 q žita).
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    Na mapě je zakreslen náhon.
    Stavitel mlýna František Friml narovnal v místě pod mlýnem tok řeky Mohelky a meandr využil jako část odtoku, který prodloužil ještě asi o 150 m. Nad mlýnem byl na Mohelce jez. Před mlýnem bylo deskové stavidlo vysoké asi jeden metr. Jím se vpouštěla voda ke mlýnu. Společně s prodlouženým odtokem byl vytvořen potřebný spád asi 3 m. (MH)
    V červnu 1902 požádal Václav Paulů o povolení stavby nových stavidel. Měla být stejného provedení jako ta stará, ale asi o 1 m dále. Po dokončení měla být stará zbourána. Dle protokolu z 5.7.1902 měla nová stavidla šířku 6,08 m. Tvořila je dvě stavídla z dřevěných trámů o stejné šířce 1,25 m s ručním vytahovadlem a jedno stavidlo široké 2,7 m, které se vytahovalo šroubovým mechanismem. Jejich výška byla 1,29 m a zachovávala stejnou výšku přelivu jako ta původní. Břehy zpevňovalo zdivo z lomového kamene.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisInstalována dle výměru z 21.5.1908, měla vertikální hřídel. Vodu k ní přiváděl krátký náhon o šířce 2,2 m.
    Vodoprávně kolaudována až 22.11.1928.
    V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 1,2 m3/s, spád 2,75m, výkon 33 HP.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisInstalována dle výměru z 21.5.1908, měla vertikální hřídel. Vodu k ní přiváděl krátký náhon o šířce 2,2 m.
    Vodoprávně kolaudována až 22.11.1928.
    V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu turbínu, hltnost 1,2 m3/s, spád 2,75m, výkon 33 HP.
    Typvodní kolo na střední vodu
    StavNezjištěn
    PopisMlýn původně pohánělo vodní kolo na střední vodu o prům. 5,7 m, šířce 2 m a hloubce korečků 36 cm.
    Typdynamo
    StavDochovaný
    VýrobceGarbe Lahmayer & Co. A.G.
    Popisvýkon 8 kW
    Typdynamo
    StavDochovaný
    VýrobceGarbe Lahmayer & Co. A.G.
    Popisvýkon 8 kW
    Historické technologické prvky
    • ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek)
    • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
    • pískovcový kámen | Počet: 1
     • Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni
     • Válcová stolice s 2 páry hladkých válců v litinové skříni
     • průchodová
     2
     • jednoduchá
     • šneková
     • šnekový dopravník | Počet: 1
     • kapsový výtah | Počet: 2
     • AutorInternet
      NázevJanovice
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.kobyly-obec.cz/?page_id=210
      Datum citace internetového zdroje22.8.2014
      AutorInternet
      NázevJanovice
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.kobyly-obec.cz/?page_id=210
      Datum citace internetového zdroje22.8.2014
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam vodních děl Republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněníJičín, str. 39
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Jodas
      NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
      Rok vydání2015
      Místo vydáníLiberec
      Další upřesněnístr. 80-84
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

      Vytvořeno

      22.8.2014 20:36 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 5.8.2017 11:53
      doxa (Jan Škoda) 16.4.2024 09:45
      cestovatelka 8.12.2016 14:20