Mlynáři a pekaři nekradou, člověk jim sám nosí.
(německé přísloví)

mlýn Klepáček, Formanův mlýn, U Váňů

mlýn Klepáček, Formanův mlýn, U Váňů
6
Opatov
588 05
Jihlava
Opatov u Jihlavy
49° 26' 0.0'', 15° 22' 38.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn Klepáček na samotě U Vánů patřící k obci Opatov byl jedním z mnoha mlýnů na Jankovském potoce k této lokalitě. Mlýn je uváděn v archivních dokumentech už v polovině 17. století. Ke mlýnu vedli dva poměrně dlouhé náhony. Jeden od Jankovského potoka, druhý 1,5 km dlouhý od potoka pod Dudínem. Modernizace z doby druhé světové války nebyla následně využita, neboť byl po roce 1948 zrušen. V současnosti je mlýn hezky opraven a slouží k rekreaci.
Na samotě severozápadně od obce Opatov
Jankovský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Soupis poddaných podle víry tu r. 1651 uvádí Řehoře Formana, je mu 60 let a jeho ženu Markétu, které je 55 let. Berní rula z r.1654 tu jmenuje Jiříka Formana. Patří mu mlýn o 1 kole, má 15 strychů polí, ale osévá pouze 5 strychů na jaro a 5 na zimu, chová 2 voly, 4 krávy a 2 jalovice. Jiřík Forman zemřel 5.2.1693. Revizitace z r. 1674 uvádí mlýn pustý.
R. 1707 byl pořízen gruntovní zápis pro Jiříkova syna Víta Formana, který tu hospodařil již 15 let. Chvojnovská matrika zaznamenává jeho sňatek 12.9.1691 s Kateřinou Rychetskou, dcerou Václava Rychetského (č.33). Z jejich dětí známe syna Pavla *29.6.1694, nástupce na mlýně a dceru Dorotu *6.2.1701. Víta Formana uvádí také tereziánský katastr z r. 1719. Mlýn byl oceněn na 116 zl. 40 kr.
R. 1724 převzal mlýn syn Pavel Forman.

1838 Josef Vytiska

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Na jaře 23.5.1910 postihlo mlýn neštěstí – celý vyhořel. Bylo nutno vše znovu vystavět a také pořídit nové mlýnské stroje. Za rok a půl se to podařilo a už na podzim 28.10.1911 zažádal Josef Váňa o kolaudaci.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Mlýn je uveden v Seznamu vodních děl republiky Československé z r.1930, maj. Josef Váňa

R.1940 byla mlýnská usedlost č.6 připsána synu Josefu Váňovi (1915 – 1991), který byl vyučený mlynářskému řemeslu. R.1943 se oženil se Zdeňkou Karnetovou (1924 – 2005) ze Suchdola u Přibrami. Už před sňatkem bylo započato s modernizací mlýna (tři válcové stolice, nová třídička mouky aj.), aby mlýn udržel krok s dobou. Modernizovalo se i obytné stavení.

Když se komunisti dostali k moci, rušily se živnosti. Tak skončil i Váňův mlýn. Pozemky obhospodařovalo JZD. R.1972 se Váňovi odstěhovali do Jihlavy

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Forman
 • Vytiska
 • Palán
 • Pokorný
 • Čakovský
 • Hrejsa
 • Dolejší
 • Váňa

Historie mlýna také obsahuje:

R.1651 Řehoř Forman

R.1654 Jiřík Forman

R.1707 Vít Forman

R.1724 Pavel Forman

R.1755 Jakub Forman

R.1799 Jan Forman

R.1813 Jakub Forman

R.1814 Václav Forman

R.1828 Tomáš Vytiska

R.1838 Josef Vytiska

R.1839 Václav Palán

R.1842 Josef Čakovský

9.3.1850 František Hrejsa

13.12.1850 Jakub Dolejší

1879-1888 Petr Dolejší

R.1888 Josef a Kateřina Váňovi

R.1912 Josef Váňa

1930-1939 - Josef Váňa  (RR)

R.1940 Josef Váňa


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • živnostenský list
částečně adaptován
03 2018
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   jednopatrový
   • dveře
    • zcela bez technologie aj.
    R.1654 mlýn o 1 kole
    Z kšaftu Jakuba Formana z 29.10.1799 vyplývá, že byl mlejn s polním hospodářstvím, pila a olejna
    V r. 1813 mlýn, stupník, pila a olejna
    V Zápisu z 18.6.1891 uvedeno: „Mlýn č.6 zvaný Klepáček má jedno mlýnské složení a tři stoupy na kKroupy. Celkem má dvě vodní kola na vrchní vodu, z nichž horní kolo mlýnské má průměr 4,20 m a šířku 0,54 m, dolní kolo na stoupy má průměr 3,63 m a šířku 0,55 m.
    Z komisionálního jednání v souvislosti s kolaudací 25.10.1913 - mlýn obnoven po požáru „Protože mlýn vyhořel, musel být přestavěn, přičemž jedno vodní kolo zůstalo, jakož i stavítko a vantroky, takže na vodoprávních poměrech se nic nezměnilo. Mlýn sám jest ze strany horní stavením jednoposchoďovým, zděným, s krytinou lepenkovou a jest již skoro úplně dostavěn. V přízemí mlýna, které jest přístupné ze dvora dveřmi, jest kolo paleční s převodem ozubených kol na transmisi při podlaze uložené. Dále jsou zde zřízeny tři výtahy obilní a postaven zde býti má naftový motor o výkonu 12 HP. 1 vodní kolo pohání dvě stolice válců a loupačku
    Žádná položka není vyplněna
    Mlynář Josef Váňa r. 1936 žádal o rozšíření mlýnského náhonu. Z jeho žádosti se dovídáme, že vodním kolem je poháněna jedna loupačka, dvě žitné stolice, mlýnské příslušenství a jedno dynamo o výkonu 2,5 HP, mimo to i mlátička, řezačka a cirkulárka. R.1942 modernizace mlýna (tři válcové stolice, nová třídička mouky aj.). Modernizovalo se i obytné stavení.
    Nezjištěn
    • pila
    • stoupa
    • výroba elektrické energie
    • pohon zemědělských strojů
    • náhon
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • lednice
    Voda přicházela ke mlýnu v době, kdy ještě mlel jednak náhonem asi 300 m dlouhým od jezu na Jankovském potoce. Od můstku u mlýna pokračoval betonovými rourami, která přecházeli přímo ve žlab před vodním kolem. Druhá voda šla od potoka pod Dudínem náhonem asi 1,5 km dlouhým do malé nádržky u mlýna a byla asi zálohou, že bylo v Jankovském potoce málo vody.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobceneznámý
    PopisVodní kolo mělo hltnost 0,087 m3/s, spád 4 m, výkon 3 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobceneznámý
    PopisVodní kolo mělo hltnost 0,087 m3/s, spád 4 m, výkon 3 HP
    Typnaftový motor
    StavNezjištěn
    VýrobceVáclav Suchý, Čtyřkoly
    PopisBližší podrobnosti nejsou známy
    Typnaftový motor
    StavNezjištěn
    VýrobceVáclav Suchý, Čtyřkoly
    PopisBližší podrobnosti nejsou známy
    Historické technologické prvky
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Vyskytná
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrvu&id=8620
    Datum citace internetového zdroje30.3.2018
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Vyskytná
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrvu&id=8620
    Datum citace internetového zdroje30.3.2018
    AutorMinisterstvo veřejných prací
    NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 3 (Čáslav), s. 12
    Datum citace internetového zdroje30.3.2018
    AutorJAROSLAVA PAULUSOVÁ
    NázevOPATOV obec, domy, obyvatelé
    Rok vydání2010
    Místo vydáníOpatov
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje30.3.2018
    AutorSokA Pelhřimov
    NázevFond OÚ Humpolec, mlýn Klepáček, Opatov čp.6
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesněníinv.č.745, č.karton.202
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje30.1.2018

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    31.3.2018 13:20 uživatelem pepino

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 1.4.2018 22:15
    Radomír Roup (Radomír Roup) 15.6.2018 20:26
    doxa (Jan Škoda) 20.1.2024 18:30