Jaké je zrno, taková je mouka, nedobrá kůže, shnilý kožich.
(ruské přísloví)

Podskalský, Radimského mlýn

Podskalský, Radimského mlýn
112
Podskalské nábřeží
Kolín
280 02
Kolín
Kolín
50° 1' 49.6'', 15° 12' 2.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velký chátrající mlýn stojí na pravém břehu Labe v místech, kde býval jez. Mlýn byl v restituci předán potomkům původniho majitele JUDr. Radimského, kteří v 90. letech 20. století obnovili provoz mlýna. Mlýn vyráběl žitnou mouku. Výroba a prodej však nestačily konkurenci a mlýn byl uzavřen a chátrá.
02 2023 zahájena demolice
Ve čtvrti Kolín-Zálabí
Labe
nepřístupný

Obecná historie:

Velký mlýn stojící na pravém břehu Labe v místech, kde býval jez, má za sebou pohnutou historii. Poprvé se zde mlýn písemně připomíná už roku 1285, dědický spor o něj tehdy řešil sám král Václav II. Během husitských válek byl mlýn vypleněn, následně znovu obnoven. V roce 1633 ho i s celým zálabským předměstím vypálili Švédové, opět se ho podařilo obnovit. Od konce 18. století byl pak v držení několika mlynářů, od roku 1851 to byla rodina Radimských, podle níž se mlýnu dodnes říká, nazývá se také (či možná správněji) Podskalský. V držení rodiny Radimských jej stihly další dva požáry, do dnešní podoby byl upraven po požáru v roce 1926. Podskalský mlýn je rodištěm československého diplomata Vladimíra Radimského, spisovatele Ladislava Radimského (známého pod pseudonymem Petr Den) a malíře Václava Radimského. V roce 1948 byl mlýn Radimským znárodněn, po sametové revoluci vrácen v restituci sourozencům Janu Mandelíkovi a Hermíně Domácí, kteří jej následně prodali. Dnes je v žalostném stavu, svou původní krásu ale nezapře.
Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/starosta-vyvraci-famu-radimskeho-mlyn-se-bourat-nebude-20210411.html


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podskalský mlýn byl připomínám 1285, dědický spor o něj tehdy řešil sám král Václav II.

Mlýn náležel střídavě mincmistrům kutnohorským a cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory

Během husitských válek byl mlýn vypleněn, následně znovu obnoven.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V letech 1576 - 1778 patřil městu jako městský mlýn.

1633 ho i s celým zálabským předměstím vypálili Švédové, opět se ho podařilo obnovit.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od poloviny 19. století byl ve vlastnictví rodiny Radimských, po které je také nazýván.

1851 - mlýn koupil Jan Radimský, jeho otec byl majitelem 6 velkých mýnů (Nymburk, Čelákovice ad.)

1864 - v majetku JUDr. Václava Radimského (syn Jana R.), pozdějšího zemského poslance a starosty města Kolína

1868 - mlýn vyhořel

1870 - povolení ke stavbě nového mlýna podle projektu kolínského stavitele Vincence Václavíka

1877 - plány na nerealizovanpou dostavbu mlýna od pražského stavitele Josefa Blechy

1895 - mlýn v majetku JUDr. Ladislava Radimského, pozdějšího zemského poslance a člena panské sněmovny a dlouholetého předsedu Ústředního spolku mlynářů v Praze

1901 - velká budova poškozena velkou vodou a následně opravena, těžce poškozen jez

1902 - v listopadu byl u mlýna zabit mlynářský pomocník Ptáček. (RR).

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1918 velký požár mlýna

1922 po smrti JUDr. Ladislava Radimského přebírá Ing. O. Radimský, spolu se svými sourozenci zakládá veřejnou obchodní společnost

1926 - mlýn vyhořel, pozůstatky požáru jsou patrné na západní straně mlýna - nebylo obnoveno

1930 - majitelem mlýna JUDr. Ladislav Radimský

Podskalský mlýn je rodištěm československého diplomata JUDr. Vladimíra Radimského, spisovatele JUDr. Ladislava Radimského (pseudonym Petr Den) a malíře Václava Radimského.

1931 dokončena výstavba hydrocentrály o výkonu 563 HP, kterádodává elektřinu pro provoz mlýna a přebytky do sítě Elektrárenského svazu středolabských okresů v Kolíně

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1948 - mlýn zestátněn Marii Radimské - Bůvové

po 1989 - mlýn v restituci navrácen potomkům posledních majitelů sourozencům Ing. Janu Mandelíkovi a Hermíně Domácí

90. léta 20. století - obnoven na krátkou dobu provoz mlýna, mlýn mlel žitnou mouku, mlýn zavřen z důvodu špatné konkurenceschopnosti.

Aktuálním majitelem celého objektu je společnost Residence u Radimského Mlýna s.r.o. Soukromá investiční skupina RSBC na svých webových stránkách uvádí, že rezidenční projekt zahrnuje rekonstrukci historické budovy Radimského mlýna a výstavbu 13 bytových domů o celkové ploše 30.000 m2. Jako součást komplexu na břehu řeky Labe vznikne zázemí pro obyvatele v podobě restaurací, menších obchodů, dětského hřiště, cyklostezky a parku. Územní plán v souladu s projektem je schválen.
Zdroj: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/starosta-vyvraci-famu-radimskeho-mlyn-se-bourat-nebude-20210411.html?fbclid=IwAR2l5xmnSmlpGexE8zvVz8_heLuaBZURvryMRKZUU2QMGbdBMsXDt1yAYgo

02 2023 zahájena demolice

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Radimský
 • Mandelík

Historie mlýna také obsahuje:

1576 - 1778 město Kolín

1851 - Jan Radimský

1864 - JUDr. Václav Radimský (syn Jana R.)

1895 - JUDr. Ladislav Radimský

1922  Ing. O. Radimský

1930 - VOS JUDr. Ladislav Radimský

1948 - Marie Radimská - Bůvová

po 1989 - sourozenci Ing. Jan Mandelík a Hermína Domácí

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
dochován bez větších přestaveb
07 2018
  městský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • 1945 – současnost
  zděná
  vícepodlažní
  Velká budova je 4 patrová, menší budovy 1-3 patrové

  Mlýn je unikátním příkladem industriální architektury v Kolíně 2. poloviny 19. století.

  Budovy mlýna mají plastickou omítku, každá z budov má jiný dekor na omítce. Na budvách jsou různé typy oken s plastickým orámováním.

  Obytná budova je opravená patrně v době po restituci.

  \n

  1870 - 1877 - výstavba nového mlýna

  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • střešní nástavba
  • vyskladňovací otvor
  • schodiště
  • existující torzo uměleckého složení
  Technologické vybavení bylo z větší části odvezeno. Ve velké budově-mlýnici jsou části technologického zařízení - viz fofo
  Žádná položka není vyplněna
  Zaniklý
  • výroba elektrické energie
  1931 dokončena výstavba hydrocentrály o výkonu 563 HP, která dodává elektřinu pro provoz mlýna a přebytky do sítě Elektrárenského svazu středolabských okresů v Kolíně
  • jez
  Mlýn byl poháněn vodou z jezu (na druhém břehu Labe stojí Formánkovský mlýn u téhož bývalého jezu). Po výstavbě Masarykova mostu, přesunutí jezu a zřízení vodní elektrárny cca 200 m nad oběma mlýny bylo technologické zařízení mlýna poháněno elektrickou energií.
  Typturbína Girardova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV roce 1930 měl mlýn 2 turbíny Girard, hltnost 3,77 m3/s, spád 1,33 m, výkon 50 HP.
  Typturbína Girardova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV roce 1930 měl mlýn 2 turbíny Girard, hltnost 3,77 m3/s, spád 1,33 m, výkon 50 HP.
  Typvodní kolo na spodní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Typelektrický motor
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Typelektrický motor
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popis
  Historické technologické prvky
  • hadicový / tlakový filtr
  • válcová
  • šnekový dopravník | Počet:
  • kapsový výtah | Počet:
  • AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesněníČáslav, str. 16
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesněníČáslav, str. 16
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorInternet
   NázevKolín – mlýn Podskalský (Radimského)
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/mlyn-podskalsky-radimskeho
   Datum citace internetového zdroje16.1.2014
   AutorInternet
   NázevPodskalský mlýn
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.hrady.cz/?OID=8361
   Datum citace internetového zdroje16.1.2014
   AutorLuděk Štěpán, Radim Urbánek, Hana Kimešová a kolektiv
   NázevDílo mlynářů a sekerníků v Čechách II.
   Rok vydání2008
   Místo vydáníPraha
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorÚstřední svaz obchodních mlýnů v republice Československé
   NázevČeskoslovenské mlynářství
   Rok vydání1936
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnís. 193

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Ostatní

   Vytvořeno

   16.1.2014 20:02 uživatelem Helena Špůrová

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 10.6.2018 21:29
   Radim Urbánek 31.12.2015 01:30
   Radomír Roup 1.6.2018 10:15
   doxa (Jan Škoda) 1.4.2023 17:24