Jde hodně mouky do jedné truhly.
(německé rčení)

Hajný, Herinkův, Švábův, Jílovecký mlýn

Hajný, Herinkův, Švábův, Jílovecký mlýn
9, 32
Vrcovice
397 01
Písek
Vrcovice
49° 21' 2.4'', 14° 8' 43.8''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Zaniklý mlýn na pravém břehu Otavy, zbořen v souvislosti s výstavbou Orlické přehrady, dnes na jeho místě MVE.
Otava
nepřístupný

Obecná historie:

Postaven byl na protějším břehu v katastru Vrcovic. Jeho minimálně renesanční stáří dokládá nález kachle z kamen z počátku 16. století. Na mapách z 18. století  nese jméno Jilovecký. Prvním mlynářem, kterého známe jménem, byl Pavel Skoumal,  kterému byl mlýn připsán v roce 1710 za 172 kopy a 10 grošů míšeňských. V držení  rodu Skoumalů byl do roku 1755, kdy ho Lukáš Skoumal pro nemoc a velké dluhy předal švagrovi Václavu Härinkovi. Härinkové, po kterých  mlýn nesl jméno až do svého zániku, v něm mleli do roku 1799. V tomto roce mlýn prodal Josef Herink Vojtěchu Honsovi za 5000 zlatých rýnských. V roce 1808 mlýn koupil Matěj Radašovský za 17 900 zlatých v bankocetlích, ale již za dva roky ho prodal Antonínu Skuhrovskému. Roku 1841 mlýn koupil Matěj Souhrada, v roce 1847  přešel na Karla Souhradu a po patnácti letech na jeho manželku Marii. V roce 1882 se na mlýn přiženil Václav Tyl.

Roku 1910 ho koupili Anna z Hardtmuthu a Olivier hrabě  Lamezan - Salins a po deseti letech přešel na Mathildu Lamezan Salins. V roce 1926 koupil objekt jeho dosavadní pachtýř Josef Šváb. Po jeho  smrti v roce 1938 mlýn převzal Ferdinand Šváb, který se stal se stal posledním panem otcem. Objekt mlýna čp. 32 byl zbourán před napuštěním přehrady. Na jeho  místě před polovinou devadesátých let vyrostla štíhlá budova malé vodní elektrárny.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

před r. 1672 Jan Jílovec (+před 1695) s manž. Kateřinou (1632-1702)
1692 Jiří Jílovec

1695 zeť Pavel Skoumal ze Šimanovského mlýna, manž. Anna Jílovcová, 1710 mu byl připsán mlýn za 172 kop a 10 grošů
1728 Pavel Skoumal zvaný Jílovec (zemř. před r. 1734)

14.4.1735 Jan Skoumal (+1741) s manž. Barborou, mlýn stále šacován na 172 kop 10 gr.

únor 1742 vdova Barbora provd. za Jakuba Dubského

1742 Lukáš Skoumal (příbuz. vztah nejasný)

1750 Antonín Vojta

1755 Lukáš Skoumal pro nemoc a velké dluhy předal mlýn švagrovi Václavu Herinkovi (Häringovi)

1761  Jan Herink zvaný Vaněček nebo Jílovec

1790 syn Josef Herink

1799 prodal Vojtěchu Honsovi

1808 koupili Matěj a Jisefa Radašovští

1810 prodali Antonínu Skuhrovi a manž. Anně, dc. Valentýna Majera z Nového mlýna v Písku

1841 mlýn prodali Matěji a Františce Souhradovým

1847 syn Karel Souhrada s manž. Marií, roz. Hanusovou z Vodňan

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1862 vdova Marie Souhradová

1882 zeť Václav Tyl, mlynář z Ejpovic u Plzně s  Marií roz. Souhradovou 

mlýn měl 3 složení, zaměstnáni 2 mlynářští pomocníci, čeledín a 3 služky

7.2.1910 zakoupili Anna, šlechtična z Hardmuthu a hrabě Olivier Lamezan-Salins, rytmistr ve výslužbě v Českých Budějovicích

13.1.1911 zahájeno vodoprávní řízení olbhledně využití vody z Otavy k výrobě elektřiny

1910 nájemce Antonín Majer z Varvažova s manž. Annou ze Smetanovy Lhoty

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1914 nájemci Josef (1886-1938) a Antonie (1891-1950) Švábovi

1920 zdědila Mathilda Lamezan-Salins

1926 mlýn odkoupili Josef Šváb (+1938), vyučený kovář, s manž. Antonií, roz. Kraftovou z Veselíčka

k mlýnu patřilo 49 korců pozemků

1938 převzal syn Ferdinand Šváb (*1912 v Saníku u Jetětic) s manž. Františkou Tichavovou z Ražic

stárek Václav Kostohryz, mlynářský Jan Köck z Vimperka, čeledín a 2 služebné

ve mlýně letní byty, jezdila sem herečka Blanka Bohdanová

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

zbořen před výstavbou Orlické přehrady, Švábovi se odstěhovali do Jelenců u Příbrami

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hering
 • Jílovec
 • Šváb
 • Skoumal
 • Härink
 • Häring
 • Honsa
 • Hons
 • Radašovský
 • Skuhrovský
 • Souhrada
 • Tyl
 • Vaněček
 • Skuhra
 • Vojta
 • Herink

Historie mlýna také obsahuje:

1677 Jan Jílovec
1692 Jiří Jílovec
1695-1728 Pavel Skoumal (zv. Jílovec)

1735-1741 Jan Skoumal

1742 Jakub Dubský

1742-1755 Lukáš Skoumal

1750 Antonín Vojta (nájemce)

1755-1761 Václav Härink

1761-1790 Jan Herink (zv. Vaněček nebo Jílovec)

1790-1799 Josef Herink

1799-1808 Vojtěch Hons

1808-1810 Matěj Radašovský

1810-1841 Antonín Skuhra (Skuhrovský)

1841-1847  Matěj Souhrada

1847-1862  Karel Souhrada

1862-1882 Marie Souhradová

1882-1910 Václav Tyl.

1910-1920 Anna z Hardtmuthu a Olivier hrabě  Lamezan - Salins

1910 Antonín Majer (nájemce)

1920-1926 Mathilda Lamezan Salins

1926-1938 Josef Šváb (od 1914 nájemce)

1938- Ferdinand Šváb

 

Na mlýně se odehrává první román F.X.Svobody "Probuzení" z roku 1893.

Mlýn pravděpodobně existoval již v 16. století. První známá písemná zmínka je z roku 1710, kdy mlynář Pavel Skoumal kupuje mlýn. Dalším majitelem od roku 1755, Václav Häring. V roce 1799 kupuje mlýn Vojtěch Hons. Následuje r. 1808 Matěj Radašovský. Po něm v roce 1810 Antonín Skuhrovský. Matěj Souhrada kupuje mlýn r. 1841, v držení této rodiny zůstává mlýn až do roku 1910. Kdy ho kupuje, hrabě Lamezan-Salins. Zhruba kolem roku 1924 je znám mlynář Josef Šváb, jenž měl mlýn propachtován. Ten ho také v roce 1926, kupuje. Rodina Švábova držela mlýn i před rokem 1945. Mlýn byl zbořen při výstavbě přehrady. V 90. letech dvacátého století, byla na jeho místě postavena MVE.

(Zdeněk Pechar)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    Na rozdíl od okolních mlýnů na Otavě nebyl průjezdní, byl oplocen vyšší zídkou
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1882: 3 složení
      Ferdinand Šváb si postavil výtah na pytle vlastní konstrukce
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      • jez
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 3 kola na spodní vodu, hltmost 2,18 m3/s, spád 1,15 m, výkon 11,5 HP
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 3 kola na spodní vodu, hltmost 2,18 m3/s, spád 1,15 m, výkon 11,5 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJiří Fröhlich
      NázevStará Otava mezi Pískem a Zvíkovem
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPísek
      Další upřesněnís. 54-55
      AutorJiří Fröhlich
      NázevStará Otava mezi Pískem a Zvíkovem
      Rok vydání2000
      Místo vydáníPísek
      Další upřesněnís. 54-55
      AutorJaroslava Pixová
      NázevTam, kde zpívala řeka aneb čarovná léta kolem Smetiprachu
      Rok vydání2014
      Místo vydáníPutim
      Další upřesněnís. 55-60
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl v RČS
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 26

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      10.9.2014 08:07 uživatelem frufru

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 26.8.2017 17:32
      doxa (Jan Škoda) 19.3.2023 00:57